Gepubliceerd op 31 december 2018

Het aanbesteden van innovatie

Witteveen+Bos kreeg recent een mooie opdracht: de voorbereiding van de vervanging en het onderhoud van de Cruquiusbruggen in de Haarlemmermeer. Een bijzonder project, niet alleen vanwege de scope, maar ook vanwege de ambitie om - via de aanbesteding - duurzame innovaties te verkrijgen.

Daarom is gekozen voor een concurrentiegerichte dialoog, een relatief lange en intensieve procedure waarin met meerdere partijen tegelijk wordt gesproken over hun voorstellen. Dezelfde opzet is eerder gekozen voor de aanbesteding van de Innovatieroute N737 voor de provincie Overijssel. De resultaten daarvan zullen binnenkort bekend worden, maar ook daar is de doelstelling deze: via de aanbesteding de markt stimuleren om innovatieve ideeën in te brengen.

Een andere manier om innovatie te bevorderen is het organiseren van een prijsvraag. Voor TNO (en Rijkswaterstaat) begeleiden we de prijsvraag Duurzaam Asfalt. Daarbij is sprake van een duidelijke afbakening van de vraag, namelijk louter en alleen de productie en samenstelling van nieuwe asfaltmengsels. Ook die resultaten zullen binnenkort bekend worden gemaakt.

Het aanbesteden van innovatie betekent dat twee werelden elkaar ontmoeten. Aanbesteden is een procedurele, nogal juridische opgave, met strakke kaders en spelregels. Innovatie (die natuurlijk wel een doel moet dienen) vraagt juist om out-of-the-box denken met zo min mogelijk kaders. We doen via onze projecten steeds meer ervaring op met deze bijzondere combinatie en we zijn steeds beter in staat om ze met elkaar te verbinden. Met uiteindelijk één doel, het stimuleren en toepassen van nieuwe methoden en materialen die bijdragen aan duurzame projecten.

+ jaap.de.koning@witteveenbos.com

Deel deze pagina