Gepubliceerd op 01 juni 2021

Herberekening en versterkingsontwerp Haringvlietbrug

Een groot aantal stalen bruggen in Nederland is rond de jaren ‘60 van de vorige eeuw gebouwd en aan het eind van de ontwerplevensduur. Dat geldt ook voor de Haringvlietbrug. Voor deze brug voeren wij in het kader van een onderzoeksproject, in samenwerking met RWS en TNO een herberekening uit. Daaruit moet blijken of de brug voor een periode van 30 jaar in stand gehouden kan worden en welke versterkingsmaatregelen hier eventueel voor nodig zijn.

De Haringvlietbrug, met 11 vaste overspanningen en een totale lengte van 1.150 meter, is gelegen in de A29 en kruist het Haringvliet. De A29 is een belangrijke verbinding tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. De verkeersintensiteit is daardoor hoog. De berekeningen worden uitgevoerd aan de hand van Eindige Elementen Modellen. Op basis van deze modellen wordt de brug getoetst op sterkte en stabiliteit. Daarnaast wordt een vermoeiingsberekening uitgevoerd om te kijken of de brug nog 30 jaar meekan en welke versterkingen nodig zijn om te voorkomen dat er schade optreedt.

Voor het controleren van de uitkomsten van de modellen zijn sensoren op de brug geplaatst. Met de data van de sensoren is gekeken of de rekenmodellen hetzelfde opleveren als de sensoren. Daarnaast wordt de data gebruikt om te bepalen of de werkelijke belasting door verkeer overeenkomt met de normbelasting. Met het uitvoeren van dit project dragen wij bij aan brede kennisontwikkeling om de grote hoeveelheid stalen infrastructuur in Nederland op een veilige manier duurzaam beschikbaar te houden.

beeld: Marie-Louise Greymans

Deel dit artikel