Gepubliceerd op 31 januari 2019

Groen licht voor circulaire waterfabriek Wilp

Waterschap Vallei en Veluwe geeft groen licht voor de waterfabriek in Wilp. De nieuw te bouwen waterfabriek wordt een ‘alles in één zuivering’ en vervangt op termijn voor een deel de rioolwaterzuivering in Terwolde. Naast het produceren van schoon water, onttrekt de waterfabriek grondstoffen zodat deze hergebruikt kunnen worden. Zo bouwt het waterschap aan zijn ambitie om in 2050 circulair te zijn.

Het algemeen bestuur heeft eind vorig jaar akkoord gegeven op het plan van de nieuwe waterfabriek in Wilp (gemeente Voorst). 'Het is een uniek concept,' aldus heemraad Bert van Vreeswijk. 'Als waterschap Vallei en Veluwe hebben we samen met Witteveen+Bos het afgelopen jaar gekeken naar kansen en verbeteringen van dit nieuwe zuiveringsconcept. Ik ben blij met de uitkomst van een ‘alles in één’ waterfabriek die circulair werkt.'

Circulair werken in 2050
Met de waterfabriek zet het waterschap een belangrijke stap om in 2050 volledig circulair te zijn. Denk hierbij aan het gescheiden opvangen en verwerken van riool- en regenwater, zodat het regenwater niet meer door het zuiveringssysteem mee hoeft te gaan. Een deel van het gezuiverde water van de waterfabriek wordt gebruikt om de Twellose beek van water te voorzien, zodat deze beek weer voldoende water van goede kwaliteit bevat. De nieuwe waterfabriek haalt maar liefst 75 % meer stikstof en fosfaat uit het vervuilde water dan een reguliere zuiveringsinstallatie. Doel is daarnaast om 80 % van de medicijnresten te verwijderen, 90 % minder slib over te houden en 90 % minder chemicaliën te gebruiken.

Pilot project en samenwerking
Waterschap Vallei en Veluwe werkt in dit project samen met de gemeente Voorst, de Provincie Gelderland en hetMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook vindt samenwerking plaats met de bedrijven Attero en Schoneveld Breeding en de kennispartners Aquaminerals, STOWA en Wageningen University & Research (WUR).

Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV gaan als een bouwteam met het waterschap eerst een pilot uitvoeren om te testen of het vernieuwende idee praktisch haalbaar is. Ook gaan ze aan de slag met het verder ontwerpen van de installaties. Daarnaast wordt er gezocht naar een geschikte locatie op en nabij de bedrijven Schoneveld Breeding en Attero aan de Sluinerweg te Wilp.

Circulaire Waterfabriek

Deel dit artikel