Gepubliceerd op 24 november 2021

Finalisten Witteveen+Bos scriptieprijs Duurzame Ontwerpprincipes zijn bekend

Witteveen+Bos is dit jaar gestart met een nieuwe scriptieprijs voor studenten van universiteiten en hogescholen, met als overkoepelend thema ‘duurzame ontwerpprincipes’. In elke editie staat één van de zeven duurzame ontwerpprincipes van Witteveen+Bos centraal, dit jaar is dat ‘Building with nature’. Met de prijs wil Witteveen+Bos de nieuwe generatie adviseurs en ingenieurs stimuleren om duurzaam te gaan ontwerpen. De scriptieprijs wordt dit jaar, ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan, voor het eerst uitgereikt.

Building with nature (BwN)

Het principe ‘Building with nature’ houdt in dat gebruik gemaakt wordt van natuurlijke processen om het ontwerp te versterken en duurzame toekomstbestendigheid te bereiken. Werken met de natuur en niet tegen de natuur. Hierdoor kunnen onbedoelde negatieve neveneffecten worden voorkomen en extra baten, zoals natuurbaten, ontstaan.

De onafhankelijke juryleden* hebben van de ingezonden scripties een eerste selectie van tien inzendingen gemaakt op basis van de criteria 1) draagt bij en/of heeft impact op de (door)ontwikkeling van het duurzame ontwerpprincipe ‘Building with nature’ van Witteveen+Bos, 2) sluit expliciet aan bij de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, 3) is innovatief en 4) is maatschappelijk toepasbaar. Vervolgens zijn er vijf finalisten geselecteerd.

Hier stellen we de vijf finalisten aan u voor (alfabetische volgorde):

Nadine van den Berg (TU Delft)

Urban Waterbodies: Stimulating an ecosystem resilient city by integrating climate sensitivity in human-oriented urban design in Houston

Nadine richt zich in haar scriptie op de maatschappelijke problemen die in verband staan met klimaatverandering door zich te richten op het vergroten van de veerkracht van het ecosysteem in de stedelijke omgeving. Het onderzoek richt zich op de huidige tekortkomingen in de aanpak van steden voor stedelijke ontwikkeling; het potentieel van op de natuurgebaseerde oplossingen als alternatief voor grijze oplossingen; en de integratie van klimaatgevoelig stadsontwerp in de gebouwde omgeving van Houston.

Anouk Fransen (Utrecht University)

Biodiversity, a ‘regrettable’ solution for climate change? A discourse analysis on the governing of biodiversity by transnational climate initiatives.

De scriptie van Anouk draagt bij aan het 'Building with Nature' ontwerpprincipe door te wijzen op een alternatief, meer kritisch perspectief dat verschillende gevaren van dit ontwerpprincipe aan de orde stelt. Daarom wijst dit onderzoek op ‘bouw met de natuur, maar blijf voorzichtig’.

Pauline Janssen (TU Delft)

Towards a nature-based solution for the Brouwersdam beach in the Netherlands

In hetonderzoek van Pauline gaat het om het behoud van het strand aan de Brouwersdam met natuur-inclusieve oplossingen. De studie heeft tot doel natuurgerichte oplossingen te ontwerpen voor de voortgaande erosie en kustlijnverschuiving waaraan het strand van de Brouwersdam onderhevig is. De ontwerpbenadering van dit onderzoek is gebaseerd op de BwN-ontwerpstappen. Een grondige analyse van het fysieke, ecologische en sociale systeem wordt gevolgd door het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor het ontwerp. Op basis van het PvE worden ontwerpen geïdentificeerd, geëvalueerd en iteratief geselecteerd.

René de Koning (TU Delft)

Effectiveness of Mangroves in Flood Risk Reduction

René heeft in zijn scriptie waterbouwkunde (flood risk) gecombineerd met ecologie (mangroves) en economie (naast financiële overwegingen ook maatschappelijke overwegingen in de vorm van ecosystem services). Hiermee hoopt hij een bijdrage te leveren aan Building with Nature in het algemeen, maar ook in het meenemen van praktische overwegingen zoals de probabilistieke kant van mangroves in flood risk, en een geschematiseerd model waarmee managers op een snelle, eenvoudige manier een eerste indicatie kunnen krijgen of mangroves economisch effectief zijn in het reduceren van flood risk in combinatie met een grondlichaam zoals een dijk.

Vic Lagrouw en Peter Munnen (HAS)

Klimaatrobuuste landschappen

Peter (ecoloog) en Vic (landscape design) hebben met hun twee verschillende achtergronden samengewerkt aan een onderzoek naar klimaatrobuuste landschappen – ontwerpend onderzoek naar een gezondere balans tussen bodem, water, natuur en landbouw. Hun onderzoek laat zien dat door de juiste landbouwvorm op de juiste plek in te passen een veerkrachtig landbouwsysteem ontstaat. Ecologische corridors of teelten met een natuurlijke functie dragen bij aan de connectiviteit en biodiversiteit in het landschap. Het resultaat is een samenhangend landschap waarbij natuur en landbouw baat hebben bij dezelfde grondwaterstand. Daardoor ontstaat een klimaatrobuust landschap, dat toekomstbestendig is.

Op 16 december 2021 wordt tijdens een digitale bijeenkomst de winnaar bekend gemaakt.

*De onafhankelijke jury bestaat dit jaar uit dr.ir. Ralph Lindeboom (TU Delft), Dr. Charon Zondervan (WUR), dr.ir. Arjen van Nieuwenhuijzen (Witteveen+Bos), drs. ing. Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos), ir. Tom Wilms (Witteveen+Bos) en Witteveen+Bos MVO-coördinator Rosanne Hamers.

Meer informatie?

communications@witteveenbos.com