• Single source of truth

  • Online database waarin parameters en uitgangspunten worden opgeslagen en bijgewerkt

Gepubliceerd op 31 maart 2022

Fietsbruggen Weespersluis ontwerpen met ANT

Als ingenieursbureau in de civiele techniek zijn de projecten waarbij wij betrokken worden vrijwel altijd multidisciplinair. Bij het constructieve ontwerp van een brug wordt bijvoorbeeld vaak intensief samengewerkt tussen 3D-ontwerpers, geotechnisch adviseurs en constructeurs. Hier vindt veel interactie plaats tussen de disciplines en het is dus belangrijk dat iedereen met de meest recente informatie werkt. Wanneer projectteams verdeeld zijn over verschillende kantoren of, zoals de laatste tijd, er veel thuisgewerkt wordt, kan dit een uitdaging zijn. Dit is één van de redenen waarom we ANT ontwikkeld hebben: een online database waarin parameters en uitgangspunten worden opgeslagen en wanneer nodig bijgewerkt. Alle disciplines gebruiken dezelfde database om een zogenaamde ‘single source of truth’ te creëren. Parametrische modellen en tools communiceren met ANT door automatisch input op te halen uit de database en berekeningsresultaten terug te schrijven.

Fietsbruggen als schakel in het netwerk
Weespersluis is een nieuw woongebied tussen Weesp en Muiden in de voormalige Bloemendalerpolder. Om de toekomstige bewoners te ontsluiten, wordt in de openbare ruimte een netwerk van woonstraten, fietspaden en wandelpaden gerealiseerd. Weespersluis wordt een waterrijk gebied, wat betekent dat er een aanzienlijk aantal bruggen gerealiseerd wordt. Witteveen+Bos heeft voor dit project met behulp van ANT de fietsbruggen voor dit project ontworpen. De fietsbruggen liggen verspreid door de wijk en kennen verschillende overspanningen en kruisingshoeken. Uiteindelijk vormen ze door vergelijkbare uiterlijke kenmerken en ontwerpprincipes een familie van kunstwerken. Binnen ANT is een workflow gecreëerd om onafhankelijk van het type fietsbrug de berekeningen volledig automatisch door te lopen aan de hand van diverse vrij in te vullen parameters. Binnen elke stap van de workflow wordt de relevante input gevraagd aan de gebruiker. Ook de geotechnische randvoorwaarden zijn gekoppeld. Verschillende invulstappen en acties kunnen door de projectleider worden toebedeeld aan specifieke teamleden.

Omdat de berekening zo snel gemaakt kan worden, is het mogelijk om in weinig tijd veel mogelijkheden te onderzoeken, met korte ontwerploops

Parametrisch
Elk onderdeel van de fietsbrug is parametrisch, dat wil zeggen dat te maken ontwerpkeuzes automatisch gekoppeld zijn aan bepaalde uitkomsten. Het dek kan bijvoorbeeld variëren tussen een prefab liggerdek, een VVK dek of een in-situ dek. Het rapport wordt automatisch gevuld met de ingevoerde waarden en de rekenresultaten. Dit rapport kan direct gebruikt worden voor het definitief ontwerp of de vergunningsaanvraag. Voor een project als Weespersluis kan dan één rapport specifiek voor het project gemaakt worden, dat per brug wordt ingevuld en ingediend. Met behulp van de input en de berekeningsresultaten wordt een 3D-model gegenereerd dat bekeken kan worden in de 3D-viewer van ANT. Op deze manier kan, wanneer de uitgangspunten vastliggen, binnen hele korte tijd een definitief ontwerp van een fietsbrug inclusief rapport en tekeningen worden gemaakt. Omdat de berekening zo snel gemaakt kan worden, is het mogelijk om in weinig tijd veel mogelijkheden te onderzoeken, met korte ontwerploops.

Deel dit artikel