• Energie, de kern van vooruitgang. Energie is nodig voor welvaart en welzijn wereldwijd. Energie is nodig om te leven, wonen en werken. Daarom is het belangrijk dat mensen wereldwijd toegang hebben tot energiebronnen.

Dossier energietransitie

Een van de belangrijkste opgaven in de wereldwijde energietransitie is de vraag hoe we nieuwe, duurzame energieoplossingen van productie tot distributie en gebruik in één geïntegreerd systeem samenbrengen. Daarbij is het van belang om terug te redeneren vanuit de eindgebruiker, overheid, bedrijfsleven en consumenten.  

Onze opdrachtgevers staan met de energietransitie en circulaire ambities voor een grote uitdaging met complexe combinaties van keuzemogelijkheden. Wij zien het als onze taak om onze opdrachtgevers met onze expertise bij te staan in de hele waardeketen van opwekking, opslag, distributie en het gebruik van energie. Om bij het realiseren van de energietransitie de kansen voor gezondheid, veiligheid en natuur optimaal te benutten en negatieve effecten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. In een speciale uitgave van het Witteveen+Bos nieuws en op deze overzichtspagina geven wij inzicht in de expertises van Witteveen+Bos op het gebied van energie en de integrale oplossingen die we bieden. 

Special Energietransitie [via issuu]

Onze integrale aanpak op energie

Een van de belangrijkste opgaven in de wereldwijde energietransitie is de vraag hoe we nieuwe, duurzame energieoplossingen van productie tot distributie en gebruik in één geïntegreerd systeem samenbrengen. Met onze expertise helpen wij onze klanten in de hele waardeketen van opwekking, opslag, distributie en advisering voor het optimaliseren van energiegebruik. 

Onze integrale aanpak

FleXtore II: nieuw type energieopslag getest

In het project FleXtore II wordt een nieuw type energieopslag getest. Energieopslag is nodig om alle opgewekte duurzame energie van bijvoorbeeld zonnepanelen of windturbines te kunnen gebruiken. Daarnaast kan deze waterstofbromide flowbatterij gebruikt worden om pieken en dalen in energielevering en -prijs op te vangen. 

LEES DIT ARTIKEL

Aardwarmte in de Nederlandse energietransitie

Geothermie, productie van warmte uit de diepe ondergrond, is een veelbelovend, duurzaam alternatief voor warmte uit aardgas. Er is een grote behoefte aan duurzame warmte in Nederland. De prognose is dat geothermie in de toekomst significant kan bijdragen aan onze warmtevoorziening. De weg ernaartoe is een uitdagende, met nog veel onzekerheden. Een route die zorgvuldig, stap voor stap ontwikkeld moet worden. 

ONTDEK MEER