Gepubliceerd op 10 april 2018

Duidelijkheid over afhandeling bevingsschade Drenthe

Witteveen+Bos heeft in opdracht van de NAM in 2016 en 2017 uitgebreid onderzoek gedaan aan woningen in de provincie Drenthe. Naar aanleiding van twee aardbevingen zijn op ruim 500 locaties schades gemeld in met name de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Emmen. De Provincie Drenthe en de betrokken gemeenten hebben op 10 april 2018 tijdens een gezamenlijke persconferentie bekendgemaakt dat NAM alle gemelde schades ruimhartig en op korte termijn zal vergoeden.

Dit betekent dat de schadebeoordelingen, die Witteveen+Bos in uitgebreide rapporten vaststelde, terzijde worden gelegd door de overheden en NAM, ongeacht de getrokken conclusies. Dat is een duidelijke en politieke keuze, die Witteveen+Bos in het belang van de bewoners van harte ondersteunt. Met deze beslissing worden de schades in Drenthe op eenzelfde manier afgehandeld als die in wat voorheen het Groningen Buitengebied werd genoemd. Witteveen+Bos vindt het voor alle betrokkenen belangrijk dat er snel een bevredigende oplossing komt en dat dit leidt tot gemoedsrust bij de bewoners.

Wij zijn er trots op met ons onderzoek te hebben mogen bijdragen aan de kennisontwikkeling rond de aardbevingsproblematiek, en begrijpen ook dat dit niet voor alle partijen altijd de gewenste uitkomsten opleverde. Desalniettemin hebben wij ons er altijd hard voor ingezet dat de onderzoeken grondig en objectief waren, en een waardevolle toevoeging zouden betekenen aan de ontwikkeling van kennis over de Noord-Nederlandse aardbevingsproblematiek.

> lees ook de bekendmaking op de site van de gemeente Tynaarlo

Deel deze pagina