Gepubliceerd op 27 oktober 2020

Directiewissel bij Witteveen+Bos

Eveline Buter en Wouter Bijman benoemd als nieuwe directeuren Witteveen+Bos

Ingenieurs Eveline Buter (directeur) en Wouter Bijman (algemeen directeur) zijn dinsdag 27 oktober 2020 benoemd tijdens de aandeelhoudersvergadering van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Karin Sluis is teruggetreden als algemeen directeur. Stephan van der Biezen zet zijn huidige rol in de directie voort.

Versterking
Met de toetreding van Eveline Buter en Wouter Bijman groeit de directie van Witteveen+Bos van twee naar drie leden. Deze versterking zorgt voor extra ruimte voor pro-activiteit, waaronder meer deelname aan het debat op maatschappelijke relevante en kennisintensieve thema’s zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulair bouwen en veiligheid. De directie-uitbreiding past ook bij de sterke groei van ons bedrijf de afgelopen jaren, van ruim 900 medewerkers bij het aantreden van Karin Sluis in 2013, naar ruim 1300 op dit moment.

Karin Sluis blijft werkzaam bij Witteveen+Bos en gaat zich onder andere richten op het ontwikkelen van belegbare proposities, bijvoorbeeld op het gebied van energie, infrastructuur, natuur en water. Zij blijft verder actief binnen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad van Toezicht van hogeschool Saxion en het NWO-domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen.

Wouter Bijman

Wouter Bijman (1976) studeerde civiele techniek aan de TU Delft en heeft ervaring in waterbouwkunde, infrastructuur en mobiliteit, digitalisering in de bouw en veiligheid. Hij leidde onder andere onze kantoren in Rotterdam, Atyrau (Kazachstan) en Dubai. Sinds 2018 is Wouter business line manager Infrastructuur en Mobiliteit. Hij zet zich in voor het verbeteren van de veiligheid in de bouwketen, als lid van de externe kopgroep Governance Code Veiligheid in de Bouw en bij Koninklijke NLingenieurs. Daarnaast draagt hij, als lid van de stuurgroep Intelligente Infra, bij aan de transitie van de bouwsector tot een economisch sterkere en slimmere sector met meer maatschappelijke waarde. Wouter Bijman: ‘Als directeur wil ik me speciaal inzetten voor het vergroten van de diversiteit, inclusiviteit en shared impact binnen ons bedrijf. We zien veel potentie in alle verschillende achtergronden die we binnen de Witteveen+Bos-familie in huis hebben: cultureel, professioneel en qua persoonlijkheden. Dat koesteren we en daar zouden we samen graag nog meer uithalen - belangrijk voor zowel werkplezier en onderlinge verbondenheid, als voor inhoudelijke kwaliteit van de projecten.’

 

Eveline Buter

Eveline Buter (1975) heeft civiele techniek aan de TU Delft gestudeerd en heeft brede ervaring in watermanagement, maatschappelijke kosten-batenanalyses en energie(transitie). Zij was vijf jaar ons vestigingshoofd in Indonesië en leidde sinds 2015 de Product-Markt-Combinatie (PMC) Industrie en Energie. Eveline is betrokken bij de doorontwikkeling van ons participatiesysteem en heeft ons beleid voor diversiteit, inclusiviteit en shared impact mee vormgegeven. Daarnaast zet zij zich in voor een versnelling van de energietransitie als brancheambassadeur bij Koninklijke NLingenieurs. Eveline Buter: ’In mijn nieuwe rol wil ik me in het bijzonder richten op het vergroten van onze bijdrage als ingenieursbureau aan duurzaamheid. Dat doen we als organisatie maar vooral door middel van onze projecten en in de samenwerking met de keten. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties hanteren we daarbij als leidraad. Witteveen+Bos is een prettig, inhoudelijk gedreven bedrijf waar je jezelf kunt ontplooien en een bijdrage kunt leveren aan een betere maatschappij!’

 

Stephan van der Biezen

Stephan van der Biezen (1970) zet zijn rol in de directie voort. Hij kijkt uit naar de verbreding van de directie: ‘Deze versterking  past bij onze forse wereldwijde groei van de afgelopen jaren, schept meer ruimte voor zowel interne als externe portefeuilles en biedt gelegenheid om ons werk een gezicht te geven in de maatschappij. In 2020 hebben we onze organisatiestructuur wat aangepast, om internationaal nog beter te werken aan talentontwikkeling, innovatie en marktontwikkeling. Dat willen we verder uitbouwen. Daarnaast verdienen onderwerpen als de digitale transitie, veiligheid en compliance de volle aandacht van de directie. Maar ook de opgave om in de huidige tijd, waarin we vaak thuis achter een laptop zitten, toch het platform voor talentontwikkeling te blijven dat Witteveen+Bos graag wil zijn. Kortom: genoeg te doen!’

 

Fotocredits header: Witteveen+Bos | Evert vd Worp Februari 2020
Fotocredits slider: Witteveen+Bos | Evert vd Worp Oktober 2020

 

Deel dit artikel

Contact

Witteveen+Bos medewerker Eveline Buter

Eveline Buter

Directeur
Witteveen+Bos medewerker Stephan van der Biezen

Stephan van der Biezen

Directeur
Witteveen+Bos medewerker Wouter Bijman

Wouter Bijman

Algemeen directeur