Cursusprogramma

5 dagdelen, verdeeld over 3 dagen

Dag 1

Dagdeel 1
Haalbaarheid van collectieve warmtevoorzieningen:
technisch, financieel, draagvlak, juridisch (vergunningen) en veiligheid

Dagdeel 2
Hoe is een warmtenet opgebouwd. Welke systeemkeuzes zijn er te maken en wat zijn de gevolgen voor de operatie, flexibiliteit van het net, veiligheid, leveringszekerheid, duurzaamheid en het financieel rendement?

Dag 2

Dagdeel 3
Ontwerpen van een warmteleidingnet:
Hoe kies je een geschikt tracé? Welke keuzes maak je in de materiaalkeuze, diameters, tracé, koppelingen, fasering. Waar moet je rekening mee houden bij het aansluiten van afnemers? En hoe sluit je de woningen zo efficiënt mogelijk aan?

Dagdeel 4
Verschillende concepten voor het verwarmen en/of koelen van wijken:
Wanneer is een collectieve warmtevoorziening een betere optie dan een individuele warmtevoorziening (en vice versa)? Welk temperatuurniveau kies je voor het net?

Hoe verhouden de business cases van verschillende concepten zich tot elkaar? Wat voor effect heeft de keuze voor een bepaald concept op de duurzaamheid van het net?
 

 

Dag 3

Dagdeel 5
Bezoek aan een bedrijf dat/organisatie die actief is op gebied van warmtenetwerken.

In een voorgaande editie brachten we een bezoek aan de warmtecentrale van Vattenfall in Diemen.

De docenten

  • Harry Pieterse (adviesbureau HQP) is een ervaren rot in de warmtenetsector. Hij heeft zijn expertise en ervaring voornamelijk opgebouwd bij Eneco met de ontwikkeling van warmtenetten en warmtestations.
  • Lammert van Wijk (projectmanager bij ingenieursbureau Qirion) heeft ruim 20 jaar ervaring met de ontwikkeling van warmtenetten, warmtestations en het aansluiten van verbruikers.
  • Huub Jansen heeft uitgebreide kennis van duurzame warmtesystemen voor de gebouwde omgeving. Hij heeft bij Eneco ruime ervaring opgedaan met het technische en commerciële traject bij het verwerven van energie-exploitaties.
  • Mark van der Werf (Witteveen+Bos) is specialist in het ontwerpen van en advisering rondom warmtesystemen en WKK’s. Hij is tevens actief als projectleider in het ontwerpen van warmtenetten op basis van aquathermie.
  • Casper Hügel (Witteveen+Bos) is nauw betrokken bij technische en financiële haalbaarheidsstudies van warmtenetten voor de gebouwde omgeving met een focus op het opstellen van een goede business case.
  • Mike Assink (Witteveen+Bos) is adviseur en teamleider vergunningen. Mike heeft ruime ervaring opgedaan met het coördineren van conditionerende onderzoeken en het aanvragen van vergunningen van industriële installaties, onder in stedelijke gebieden. 
  • Anika Steenstra is adviseur warmtetransitie. Zij heeft ervaring met onderzoek en advies voor het creëren van draagvlak in de energietransitie bij bewoners via technische/financiële inpassing en participatie.
Deel deze pagina