Cursusprogramma

5 dagdelen, verdeeld over 3 dagen

Dag 1

Dagdeel 1
Haalbaarheid van collectieve warmtevoorzieningen:
technisch, financieel, draagvlak, juridisch (vergunningen) en veiligheid

Dagdeel 2
Hoe is een warmtenet opgebouwd. Welke systeemkeuzes zijn er te maken en wat zijn de gevolgen voor de operatie, flexibiliteit van het net, veiligheid, leveringszekerheid, duurzaamheid en het financieel rendement?

Dag 2

Dagdeel 3
Ontwerpen van een warmteleidingnet:
Hoe kies je een geschikt tracé? Welke keuzes maak je in de materiaalkeuze, diameters, tracé, koppelingen, fasering. Waar moet je rekening mee houden bij het aansluiten van afnemers? En hoe sluit je de woningen zo efficiënt mogelijk aan?

Dagdeel 4
Verschillende concepten voor het verwarmen en/of koelen van wijken:
Wanneer is een collectieve warmtevoorziening een betere optie dan een individuele warmtevoorziening (en vice versa)? Welk temperatuurniveau kies je voor het net?

Hoe verhouden de business cases van verschillende concepten zich tot elkaar? Wat voor effect heeft de keuze voor een bepaald concept op de duurzaamheid van het net?
 

 

Dag 3

Dagdeel 5
Excursie warmteoverdrachtstation en pompstation Ennatuurlijk, Breda

Op deze locatie krijgen de cursisten een rondleiding door een warmteoverdrachtstation en een pompstation. Hierbij legt een medewerker uit hoe deze stations functioneren en krijgen de cursisten een goede impressie van de schaalgrootte van een warmtenet. Het bezoek biedt volop gelegenheid tot het stellen van vragen over de opgedane kennis.

De docenten

  • Harry Pieterse (adviesbureau HQP) is een ervaren rot in de warmtenetsector. Hij heeft zijn expertise en ervaring voornamelijk opgebouwd bij Eneco met de ontwikkeling van warmtenetten en warmtestations.
  • Lammert van Wijk (projectmanager bij ingenieursbureau Qirion) heeft ruim 20 jaar ervaring met de ontwikkeling van warmtenetten, warmtestations en het aansluiten van verbruikers.
  • Huub Jansen heeft uitgebreide kennis van duurzame warmtesystemen voor de gebouwde omgeving. Hij heeft bij Eneco ruime ervaring opgedaan met het technische en commerciële traject bij het verwerven van energie-exploitaties.
  • Mark van der Werf (Witteveen+Bos) is specialist in het ontwerpen van en advisering rondom warmtesystemen en WKK’s. Hij is tevens actief als projectleider in het ontwerpen van warmtenetten op basis van aquathermie.
  • Casper Hügel (Witteveen+Bos) is nauw betrokken bij technische en financiële haalbaarheidsstudies van warmtenetten voor de gebouwde omgeving met een focus op het opstellen van een goede business case.
  • Bram Hendrickx (Witteveen+Bos) is integraal milieukundig adviseur, vergunningencoördinator en omgevingsmanager bij projecten binnen de industrie, rwzi’s en drinkwaterproductiebedrijven.
  • Anna Pek (Witteveen+Bos) is gespecialiseerd in trajecten rondom duurzame energie zoals zonneparken, de regionale energiestrategie en de warmtetransitie. Ze heeft hands-on ervaring opgedaan als projectleider voor klein- en grootschalige duurzame energie projecten.