Duurzame warmtenetten en het Klimaatakkoord
In het Klimaatakkoord spelen duurzame warmtenetten een belangrijke rol, vooral in dichtbevolkte gebieden. Er is een potentieel van 491.500 warmtenetaansluitingen in de bestaande bouw in 2030. Dit potentieel is nog verre van benut. Het is de verwachting dat warmtenetten de komende jaren een opmars maken. Zoals vermeld is het potentieel groot en (lokale) overheden zien het als een reële optie om hun energievoorziening te verduurzamen. Inmiddels zijn gemeentes bezig met het ontwikkelen en realiseren van warmtenetten.

Gepubliceerd op 02 januari 2023

Cursus Warmtenetten: een onmisbare schakel in de energietransitie

Ben je een adviseur of technisch ontwerper en krijg je in toenemende mate vragen over het ontwikkelen van warmtenetten? Ben je op zoek naar kennis en inzichten om hierin een adviserende rol te vervullen?

Dan heeft Witteveen+Bos de cursus voor jou. Samen met een aantal door de wol geverfde experts hebben we een driedaags cursusprogramma ontwikkeld waarin we je meenemen in de belangrijke fases van het opzetten van warmtenetprojecten.

Als je de cursus hebt afgerond, heb je zicht op de rol en (lokale) impact van warmtenetten in de energietransitie. Je bent vertrouwd met de benodigde infrastructuur en je kunt bepalen in hoeverre een warmtenet bijdraagt aan de duurzaamheidsambities van een gemeente. Vervolgens kun je een business case opzetten en hiervoor draagvlak creëren onder de betrokken stakeholders.

Leerdoelen

  • Algemene kennis over warmtenetten
  • Kunnen bepalen of een warmtenet duurzaam is
  • Kennis van de belangrijke ontwerpkeuzes en inzicht in de gevolgen daarvan
  • Handvatten krijgen in het basisontwerp van een warmtenet
  • Kennis van relevante vergunningsaspecten van warmtenetten

 

Je kunt na de cursus:

  • adviseren over de haalbaarheid van een warmtenet
  • adviseren over de relevantie van een warmtenet
  • de basiscomponenten van een warmtenet ontwerpen
  • een algemene businesscase van een warmtenet opzetten

Praktische informatie

Cursusdagen
De volgende cursus vindt plaats in Q4 2023.

Interesse in de cursus?
Stuur dan graag een mail naar dylan.smit@witteveenbos.com.
Meer informatie over het programma van de eerste cursus (gehouden in april 2023) en de docenten/sprekers

Locatie
Tba
Lunch
Er is voorzien in een uitgebreide lunch in het restaurant.
Maximum aantal deelnemers
20
Prijs cursus
EUR 1.250,00 (exclusief BTW)

 

Deel deze pagina