Duurzame warmtenetten en het Klimaatakkoord
In het Klimaatakkoord spelen duurzame warmtenetten een belangrijke rol, vooral in dichtbevolkte gebieden. Er is een potentieel van 491.500 warmtenetaansluitingen in de bestaande bouw in 2030. Dit potentieel is nog verre van benut. Het is de verwachting dat warmtenetten de komende jaren een opmars maken. Zoals vermeld is het potentieel groot en (lokale) overheden zien het als een reële optie om hun energievoorziening te verduurzamen. Inmiddels zijn gemeentes bezig met het ontwikkelen en realiseren van warmtenetten.

Schrijf je nu in

Cursus Warmtenetten: een onmisbare schakel in de energietransitie

Ben je een adviseur of technisch ontwerper en krijg je vaker vragen over het ontwikkelen en het conceptuele ontwerp van warmtenetten? Zoek je naar verdieping van kennis en inzichten om een belangrijke adviesrol te vervullen in de energietransitie?

Dan heeft Witteveen+Bos de cursus voor jou! Samen met externe experts hebben we een driedaags cursusprogramma ontwikkeld waarin we je inzicht geven in de belangrijkste randvoorwaarden, uitdagingen en ontwerpkeuzes in de ontwikkeling van haalbare duurzame warmtenetten.

Na de cursus heb je zicht op de rol en (lokale) impact van warmtenetten in de warmtetransitie. Je bent daarnaast vertrouwd met de technische (on)mogelijkheden, de (grote) speelruimte daarin en de gevolgen voor het financieel rendement, duurzaamheid, draagvlak en veiligheid. Dit maakt jou tot een krachtiger sparringpartner voor overheden, aannemers, exploitanten en bewoners!

Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van warmtenetten, de belangrijkste ontwerpkeuzes en de bepaling van de gevolgen daarvan. Ben je een ontwerper van warmtenetten of een warmtenet-stakeholder en op zoek naar verdere verdieping op ontwerpaspecten hiervan? Dan raden we de cursus van Deltares aan waarin het structureel, thermisch en regeltechnisch ontwerp uitgebreid aan de orde komt, zowel statisch als dynamisch.

Leerdoelen

  • Algemene kennis over warmtenetten;
  • Kunnen bepalen of een warmtenet duurzaam is;
  • Kennis van de belangrijke ontwerpkeuzes en inzicht in de gevolgen daarvan;
  • Handvatten krijgen in het basisontwerp van een warmtenet;
  • Kennis van relevante vergunningsaspecten van warmtenetten.

 

Je kunt na de cursus

  • adviseren over de haalbaarheid van een warmtenet;
  • adviseren over de relevantie van een warmtenet;
  • de basiscomponenten van een warmtenet ontwerpen;
  • een algemene businesscase van een warmtenet opzetten.

Praktische informatie

Cursusdagen
Q1/Q2 2024 (tba)Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar gijsbert.havelaar@witteveenbos.com, of bel 06 39 58 96 50.

Programma en docenten


Locatie
Kantoor Witteveen+Bos,
Daalsesingel 51C
3511 SW Utrecht
Eten en drinken
Lunch, koffie en thee is inbegrepen
Maximum aantal deelnemers
20
Prijs cursus
EUR 1.250,00 (exclusief BTW)

 

Deel deze pagina