• Studie uitgevoerd naar verduurzaming van de binnenvaartsector door corridormanagement

  • Scheepvaartsimulaties met SIVAK

Gepubliceerd op 31 maart 2022

Corridormanagement helpt binnenvaart verduurzamen

De binnenvaart is een van de meest duurzame vervoersmodaliteiten in de logistieke keten. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Witteveen+Bos een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor verdere verduurzaming van de binnenvaartsector door toepassing van corridormanagement.

De studie richt zich op de optimalisatie van de logistiek door een betere afstemming van de bedientijden van sluizen en bruggen. Om te bepalen welk effect corridormanagement op de emissie van de binnenscheepvaart kan hebben, zijn met behulp van SIVAK (Simulatiepakket voor verkeersafwikkeling bij kunstwerken) scheepvaartsimulaties uitgevoerd. Daarbij zijn de duurzaamheidseffecten geanalyseerd van het aanpassen van de vaarsnelheden op de bedientijden van bruggen en sluizen. De gedachte hierachter is dat wanneer schepen op voorhand weten wanneer een brug of sluis wordt bediend, zij hierop hun vaarsnelheid kunnen aanpassen. Dit leidt tot minder emissies op vaarwegen door een lagere vaarsnelheid en door kortere wachttijden bij sluizen. In de studie zijn twee trajecten onder de loep genomen: Amsterdam-Tiel en Rotterdam-Antwerpen. Voor de aanpassingsbereidheid van schippers zijn twee scenario’s opgesteld en onderzocht.

Deel dit artikel

Contact

Peter Quist

PMC-leider Havenontwikkeling, scheepvaartwegen en baggeren