Gepubliceerd op 02 november 2022

Contractverlenging African Water Corridor

TU Delft heeft Witteveen+Bos ingeschakeld voor een aantal projecten binnen de zogenaamde African Water Corridor (AWC). AWC is een internationaal consortium dat zich richt op snel groeiende regio’s in sub-Saraha Afrika. Onlangs is het contract van Witteveen+Bos met TU Delft verlengd met twee jaar.

Dat is goed nieuws, vindt projectmanager Jasper Schakel: ‘We kunnen onze projecten verder ontwikkelen en opschalen. Bovendien krijg ik binnenkort gezelschap van collega Wesley van Beek. Hij zal de coördinatie van het AWC-project overnemen.’

Rondom 33 transportregio’s - corridors - die de Afrikaanse groeicentra met elkaar verbinden, richt AWC zich op de snel toenemende vraag naar water. Nu al leidt een sterke bevolkingsgroei, gecombineerd met droogteperioden, tot druk op het watersysteem. AWC is opgezet om een of meerdere zogenaamde watercorridors te ontwikkelen om de beschikbaarheid van (drink)water veilig te stellen. Dit moet gerealiseerd worden via innovatieve, open-source technologieën en duurzame implementatie.

Twee projecten

Inmiddels is Jasper ruim 2,5 jaar actief in Ghana waarbij hij twee projecten onder zijn hoede heeft: de off grid-waterzuivering in het noorden van Ghana en het project Recharging Kumasi. ‘Het eerste project betreft een waterzuivering die aangedreven wordt door zonne-energie. In het tweede project staat de opvang en buffering van regenwater centraal.’ De door zonne-energie aangedreven waterzuivering is uniek op het Afrikaanse continent. Het idee erachter is om de afhankelijkheid van chemicaliën (voor co-agulatie) te reduceren om de kostprijs te drukken. Electro-agulatie, powered door zonne-energie, is de vervangende technologie. Met deze energiebron kan installatie ook functioneren zonder dat je deze op het net moet aansluiten.’

Deel deze pagina

Meer weten?