Gepubliceerd op 09 mei 2022

Taaie theorie toegankelijk maken

Cobouwcolumn door Ingrid Bolier

Mijn zwager is uitvinder. Hij heeft een patent op zijn naam staan. Daarnaast leert hij anderen graag hoe hij zijn werk doet. Bijzonder is dat hij ook nog eens een van de meest bescheiden mensen is die ik ken. Mijn eigen missie is om innoveren voor een duurzame gebouwde omgeving makkelijker te maken. Mijn PhD-onderzoek voelt soms een beetje als taaie theorie toegankelijk maken voor de praktijk. Vice versa zijn de lessen die we leren in de praktijk minstens net zo belangrijk om over na te denken.   

Nu wil je wellicht weten: waarom dan, innoveren voor een duurzame gebouwde omgeving? De gebouwde omgeving omvat fysieke objecten. Denk aan spoor-, water-, rijks- en gebiedsontsluitingswegen, bruggen, sluizen, fietspaden, ondergrondse infrastructuur, energieopwekking, openbare verlichting, groenvoorzieningen, woningen en utiliteitsgebouwen. Meerdere maatschappelijke opgaven grijpen in op de gebouwde omgeving op ons heen (PBL, 2021). Denk aan de grootschalige vervanging- en renovatieopgave, versnelling van de bouwproductie en een toekomstbestendigere duurzame gebouwde omgeving die aansluit bij de draagkracht van de leefomgeving. We willen onze gebouwde omgeving leefbaar houden ondanks hittegolven, droogte en overvloedige regenval door klimaatverandering. We willen biodiversiteit herstellen, een hernieuwbare energievoorziening een circulaire bouweconomie en het primaire grondstofgebruik beperken.

Met behulp van innovatie en een aanpak waarbij we de gebouwde omgeving als integraal systeem beschouwen, kunnen we het hoofd bieden aan dergelijke maatschappelijke opgaven (WGBC, 2021). Dan blijft de vraag: hoe doe je dat dan, innoveren in de gebouwde omgeving? Om daarover te leren ga ik de komende tijd met veel mensen praten. Net als mijn zwager doe ik inzichten op: je maakt iets open, gaat na wat nog beter kan, experimenteert met oplossingen en maakt van de oplossing die de meeste waarde oplevert business as usual. Kind kan de was doen…

Meer weten?

Ingrid Bolier

Vestigingshoofd Breda