• Met de CO₂-vliegwielsubsidie wil Witteveen+Bos investeren in eigen projecten en daardoor meer impact behalen op het klimaatthema. 

Gepubliceerd op 01 september 2020

CO₂-reductie met vliegwielsubsidie

Witteveen+Bos investeert in CO2-reductie als gevolg van haar projecten. Vanaf januari van dit jaar kunnen collega’s de interne CO2-vliegwielsubsidie aanvragen. Met deze subsidie kan iedereen die een CO2-reducerende maatregel weet voor zijn of haar project, maar waarbij geen budget is vrijgemaakt door de opdrachtgever, dit idee toch uitwerken.  

Het is de bedoeling dat deze subsidie als een hefboom werkt op de markt, waardoor een ‘vliegwiel’ ontstaat dat tot systeemveranderingen kan leiden in de strijd tegen klimaatverandering. Met deze extra investering probeert Witteveen+Bos opdrachtgevers te verleiden zelf ook een stapje extra te doen. Witteveen+Bos stuurt al vanaf 2007 op reductie van de CO2-footprint en hanteert voor een duurzame bedrijfsvoering de CO2-prestatieladder. De grootste klimaatwinst valt echter niet meer te behalen in de bedrijfsvoering, maar door slimme ideeën en maatregelen in de projecten zelf. Ter vergelijking: de CO2-footprint van een project als de verbreding van de A58 bedraagt naar schatting 80.000 ton CO2, terwijl de footprint van Witteveen+Bos slechts 4.000 ton CO2 per jaar bedraagt.

Met de CO2-vliegwielsubsidie wil Witteveen+Bos investeren in eigen projecten en daardoor meer impact behalen op het klimaatthema. Verder ontwikkelen we hierdoor kennis, creëren we meer bewustwording in de keten en biedt het medewerkers de ruimte om te innoveren in projecten.
 

Deel dit artikel

Meer weten?