Gepubliceerd op 25 januari 2019

Waarom het innovatieprogramma een boost is voor je idee

Het Plus+ Innovation programme heeft ons team geholpen om prioriteit te geven aan het uitwerken van een ruw idee tot innovatie. Wij zijn begonnen vanuit het circulaire gedachtengoed om onze ervaring en kennis van de Circulaire Economie te bundelen in een programma: +Circular Design. Zo kunnen we ontwerpers helpen om de circulariteit van een ontwerp te testen en verder te ontwikkelen. Dit was nog een ruw idee, waarbij ieder teamlid zijn eigen visie had op hoe +Circular Design er uit moest komen zien, wat deze exact moest kunnen en welke ontwerpen geholpen moesten worden met +Circular Design. 

Als team namen we deel aan de eerste sessies van de Innovatiebootcamp. Daarin werden we uitgedaagd om ons idee te verfijnen, kregen we tips voor het ontwikkelen van onze elevator pitch en werden we gedwongen om alle leden van het team achter één visie te krijgen. We kregen de ruimte om te werken aan ons idee en hadden de motivatie om er iedere week mee bezig te zijn. Immers moesten we in de volgende Innovatie bootcampsessie verder zijn met ons idee. De mijlpalen in het programma zorgden voor tussentijdse haalbare doelstellingen. 

Als ingenieursbureau zijn we gefocust op inhoud en kennis van zaken. In het Plus+ Innovation programme is juist heel veel ruimte voor zaken als teamsamenstelling en rolverdeling binnen een team. Welke kwaliteiten mist het team nog en wie kunnen we daarbij zoeken? Heeft iedere persoon binnen het team de juiste rol? Hier hebben we in het begin veel aandacht aan besteed. Zo hield de een zich bezig met de klant, de ander hield zich bezig met de technische ontwikkeling van +Circular Design. We merkten dat we sommige expertises en rollen binnen het team misten. Dit leidde ertoe dat we meerdere collega’s hebben betrokken bij onze innovatie, vanuit verschillende hoeken van het bedrijf. Niet bezig zijn met het beschermen van je innovatie, maar actief mensen betrekken bij de ontwikkeling heeft ons veel goeds gebracht.

Dit kwam ook naar voren halverwege het innovatietraject. Nadat we een tijd aan ons idee werkten ontwikkelden we een tunnelvisie. We waren bezig met de ontwikkeling van de tool en richtten ons minder op het betrekken van onze afdelingen zoals Communicatie, Juridische zaken en ICT. Dit zijn ondersteunende afdelingen die graag helpen bij het tot stand brengen van innovatie, maar ook door een andere bril naar onze innovatie kijken dan wij als team. Tot dan toe hadden we nog niet diep nagedacht over praktische zaken als privacy, cyberveiligheid en juridische aansprakelijkheid. Het innovatieprogramma heeft niet alleen bijgedragen aan onze inhoudelijke ontwikkeling, maar ook aan onze verbinding met collega's van de afdelingen, die je bij dagelijkse werkzaamheden niet snel tegenkomt. 

In de laatste weken zijn we hard aan de slag gegaan om de eerste bètaversie van +Circular Design online te krijgen. Dit is inmiddels gelukt en om uiteindelijk tot winnaar van het Plus+ Innovation programme uitgeroepen te worden was natuurlijk een kroon op het werk van de afgelopen maanden. Het innovatieprogramma was een katalysator voor het tot stand brengen van +Circular Design en heeft gezorgd voor energie en ondersteuning in de ontwikkeling ervan. 

Uiteraard is het einde van het innovatieprogramma niet het einde van +Circular Design en gaan we door met de professionalisering. Onze planning voor 2019 is vol goede voornemens. De volgende stip op de horizon is het doorontwikkelen tot een model waar collega’s zelfstandig mee aan de slag kunnen, door onder andere te werken aan gebruiksgemak en meer variantmogelijkheden. 

Team +Circular Design: Joris van den Acker, Matthijs Stam, Iris Snijders Blok, Milicia de Kok en Coen Teeuw

+Circular Design

Meer informatie?