Gepubliceerd op 23 maart 2020

Certificering Veiligheidsladder verlengd

Het certificaat ‘Bewust Veilig trede 3’, dat Witteveen+Bos in april 2018 voor het eerst kreeg toegekend, is medio maart 2020 met een jaar verlengd. Sinds begin maart zijn 42 Witteveen+Bos’ers geaudit voor deze Veiligheidsladder trede 3. Ondanks het coronavirus is het gelukt om alle interviews door te laten gaan. 

Naast de verlenging voor de eerder gecertificeerde PMC’s (product-marktcombinaties) is ook de PMC Procesautomatisering en elektrische systemen aan de certificering toegevoegd.  Daarmee staat de stand nu op dertien gecertificeerde PMC’s, naast drie groepen en een project. 
Certificering voor de Veiligheidsladder geeft aan dat bij de bedrijfsonderdelen in kwestie bewust aandacht besteed wordt aan veiligheid, met als doel het terugdringen van incidenten, zowel op de werkvloer als op projectlocaties. Bij een bedrijf dat gecertificeerd is op trede 3 zijn de belangrijkste veiligheidsregels geïdentificeerd. De uitleg van de NEN is als volgt: ‘Het bedrijf stelt zich kwetsbaar op en neemt verantwoordelijkheid. De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd.'

De volgende PMC’s en groepen zijn gecertificeerd: 

 • Energiesystemen
 • Afvalwater
 • Procesautomatisering en elektrische systemen
 • Milieu gezondheid en leefomgeving
 • Gebouwen
 • Gebiedsontwikkeling
 • Omgevingsrecht en vergunningen
 • Planstudies en Procesmanagement
 • Stedelijke Ontwikkeling
 • Energietransitie
 • Vervanging en Renovatie Kunstwerken
 • Smart Infra Systems
 • Life Cycle Management
   

Daarnaast zijn deze groepen gecertificeerd: Effectstudies natuurwetgeving en beleid, Geohydrologie en Geohydrologie, evenals het project E-TargeT.
 

Deel deze pagina