Gepubliceerd op 03 april 2019

Witteveen+Bos zet Rotterdamse historie voort

Burgemeester Aboutaleb opent nieuwe kantoor Witteveen+Bos  

Op 3 april 2019 opende burgemeester Aboutaleb het nieuwe kantoor van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos aan Blaak 16 in Rotterdam. Met de heer Witteveen - oud stadsbouwmeester van Rotterdam - als grondlegger van het bureau en 20 jaar Rotterdam als vestigingsstad voor grote projecten zoals de Tweede Maasvlakte en de APMT terminal, vormt de stad een belangrijke internationale thuishaven voor expertises op het gebied van hoogwaterveiligheid, klimaatadaptatie door watermanagement, havens en haveninrichting. Met deze verhuizing anticipeert Witteveen+Bos op het groeiende aantal medewerkers en de toenemende vraag naar duurzame oplossingen.

Witteveen+Bos voert jaarlijks wereldwijd zo’n 4.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw en huist over de hele wereld, waarvan zeven kantoren in Nederland. Kantoor Rotterdam vormt hierbij letterlijk de thuishaven voor de expertises op het gebied van delta’s, dijken, kusten en rivieren. Het kantoor staat onder leiding van Marinus Aalberts - tevens gastdocent aan de Hogeschool Rotterdam - en is gevestigd aan de Blaak 16, het hart van Rotterdams zakelijk centrum. De uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de auto en het duurzame en ruime kantoor maakt Blaak 16 tot een strategisch sterke locatie waar Witteveen+Bos kan doorgroeien en het werk voor en met de regio Rotterdam kan voort zetten. Marinus Aalberts: ‘Ingenieurswerk is een prachtig instrument om maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen. Zo kunnen wij onze bijdrage leveren aan een betere leefomgeving voor iedereen. Wij zijn er dan ook heel trots op dat burgemeester Aboutaleb ons kantoor wilde openen. Het is een bevestiging van de band die wij met Rotterdam hebben en koesteren.’

Witteveen+Bos en Rotterdam

Stephan van der Biezen, sinds twee jaar directeur van Witteveen+Bos vanuit kantoor Rotterdam: ‘De geschiedenis van Witteveen+Bos ligt verankerd in onze Maasstad. De heer Witteveen werkte na de Tweede Wereldoorlog als stadsbouwmeester van Rotterdam. In 1998 openden we ons eerste Rotterdamse kantoor aan de Heemraadssingel. De aanleiding was niet een project, maar een strategische keuze voor de stad: een ondernemende stad, waar goede opleidingen zijn gevestigd, waar veel van onze opdrachtgevers zitten en waar een goede kennisinfrastructuur aanwezig is. Voor mij is de cultuur in ons kantoor typisch Rotterdams: samen de schouders eronder, iedereen doet gelijkwaardig mee, van stagiair tot vestigingshoofd - en dat allemaal in een collegiale en gastvrije sfeer. Een groot aantal studenten zijn afgestudeerd bij Witteveen+Bos in Rotterdam, sommigen zijn gebleven, anderen bewaren goede herinneringen aan hun tijd bij ons. Nu, na 20 jaar, is het tijd om de geschiedenis voort te zetten in ons nieuwe pand!’

Samenwerken voor Rotterdam

Vele projecten zijn de afgelopen jaren door, met en voor ‘Rotterdam’ opgeleverd. Zo heeft Witteveen+Bos in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam een LNG-bunkerhaven gebouwd, waarmee de brandstoftransitie naar LNG voor de scheepvaart wordt gestimuleerd. Ook is gewerkt aan de ontwikkeling van een Offshore Center op de Tweede Maasvlakte. Deze offshore hub biedt plaats aan toeleveranciers en bouwers voor windenergie op zee en bedrijven die werken aan de ontmanteling van olie- en gasplatformen. Aan de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte zelf heeft Witteveen+Bos, in opdracht van projectorganisatie PUMA, een grote bijdrage geleverd. Maar ook in het buitenland zijn er mooie projecten te noemen waarbij samenwerking centraal staat. Zo heeft Witteveen+Bos in samenwerking met het Indonesische onderzoeksinstituut voor water, de gemeente Semarang, het International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) uit Delft en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor de Indonesische stad Semarang een polder ontworpen en een waterschap opgericht. Semarang kampt met toenemende bodemdaling. De polder is inmiddels gebouwd en verbetert de waterhuishouding en leefomstandigheden ongeveer 85.000 inwoners. ‘Met onze (regionale) stakeholders willen wij vanuit Rotterdam bijdragen aan sociale, ecologische en economische vooruitgang op regionaal, nationaal en internationaal gebied’, verklaart Aalberts.

Duurzame huisvesting

Blaak 16 is een gebouw dat dateert uit de jaren ’70 en dat recent volledig gerenoveerd is. Met het bekende citaat ‘alles van waarde is weerloos’ van Lucebert is het gebouw een herkenningspunt in de stad. De maatschappelijke meerwaarde zit in het duurzame karakter van de herontwikkeling zoals gevelisolatie, het verwarmen en koelen door middel van een Warmte Koude Opslagsysteem en LED-verlichting. Het gebouw heeft een Breeam Excellent duurzaamheidsscore en WELL GOLD certificaat van het Well Building Institute.

Benieuwd naar hoe het nieuwe kantoor eruitziet? Bekijk de 360° tour hieronder!

Impression opening kantoor Rotterdam

Beleef ons nieuwe kantoor in VR

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Marinus Aalberts

Marinus Aalberts

Vestigingshoofd Rotterdam

Cathelijne Brunnekreef

Persvoorlichting
Deel deze pagina