Gepubliceerd op 01 juni 2021

Bouwteamovereenkomst goed fundament voor samenwerking

Het is een jaar geleden dat de Model Bouwteamovereenkomst DG 2020 verscheen. Witteveen+Bos was één van de partijen die hieraan heeft meegeschreven. Al bij de publicatie van het consultatiedocument in mei 2019 bleek de belangstelling bijzonder groot. Opdrachtgevers en aannemers zijn enthousiast over het gedachtegoed en het model biedt een goed fundament om de samenwerking vorm te geven.

De centrale gedachte bij een bouwteam is de betrokkenheid van de aannemer in de ontwerpfase. Hij wordt daarbij niet integraal verantwoordelijk (zoals in een geïntegreerd contract) maar hij krijgt dezelfde rol en verantwoordelijkheid als de andere adviseurs in het ontwerpteam. Daarmee ontstaat een situatie waarin alle partijen, inclusief de opdrachtgever, samen werken aan het ontwerp. Door de betrokkenheid van de aannemer kunnen de risico’s van de uitvoering al worden besproken en wordt daarmee het ‘gedoe’ in de uitvoering verminderd. Een bijzonder element is de voorwaardelijke opdracht voor uitvoering. Alleen bij overeenstemming over prijs, scope en risico wordt de uitvoeringsovereenkomst gesloten. Het model DG 2020 wordt inmiddels algemeen gewaardeerd om zijn heldere opzet, de aandacht voor houding en gedrag en complete rol- en taakverdeling van partijen. De brede acceptatie draagt bij aan gezonde verhoudingen en gezonde, succesvolle bouwprojecten.

Deel dit artikel

Meer weten?

Witteveen+Bos medewerker Jaap de Koning

Jaap de Koning