Gepubliceerd op 12 februari 2019

Bouwseminar krijgt vervolg

Het bouwteam staat volop in de belangstelling! Dat bleek uit het grote aantal belangstellenden voor het seminar ‘Het bouwteam anno 2019’, dat onder leiding van Jaap de Koning op 7 februari 2019 in Amsterdam plaatsvond.

Bij een bouwteam gaat het om gezamenlijk werken, met opdrachtgever, adviseurs én aannemer, en dat spreekt aan. Maar hoe doen we dat? Marc Unger zette de zaal aan het denken met zijn visie op aanbesteden en de “halved joint approach” waarmee Schiphol door nauwere samenwerking met de markt aan een gezamenlijk belang werkte. Andrea Chao gaf haar verfrissende juridische blik op het bouwteam, gedurende de verschillende fasen van het project. Duidelijke contractuele afspraken over de rollen en samenwerking, de selectie van een partner en een “op maat benadering” liggen ten grondslag aan een goed functionerend bouwteam. Met een volle zaal en enthousiaste discussies kijken wij terug op een geslaagde middag. Witteveen+Bos dankt alle aanwezigen voor hun deelname en inbreng. Gezien de  vele positieve reacties zal dit seminar nogmaals worden georganiseerd. Binnenkort wordt de datum bekend gemaakt.

Deel deze pagina