Gepubliceerd op 18 april 2017

Biobased composiet brug bij Ritsumasyl

De provincie Fryslân slaat een innovatieve weg in voor de vervanging van de huidige brug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl. Begin april startte een speciaal bouwteam met de uitdaging om de stalen brug te vervangen door een biobased composiet brug.

Aannemerscombinatie Reef/Jansen Venneboer en composietproducent Infra Composites gaan samen met de provincie Fryslân een jaar lang onderzoek doen naar de mogelijkheden van een biobased composiet fietsbrug bij Ritsumasyl. Witteveen+Bos heeft mede namens de provincie Fryslân zitting in het bouwteam. De combinatie Sweco-Witteveen+Bos verzorgt al sinds 2010 alle voorbereidingswerkzaamheden voor de Haak om Leeuwarden. Voor dit project zetten wij onze specifieke kennis op het gebied van (bio)composieten in.

Uitdagende aanpak
Een beweegbare brug van een dergelijk materiaal, met een overspanning van 17 meter, is nog niet eerder gemaakt. Het beoogde materiaal van de brug is namelijk nieuw en daarom nog volop in ontwikkeling. Het bouwteam onderzoekt dit jaar of tenminste het beweegbare deel van de fietsbrug van biobased composiet gemaakt kan worden. Pas daarna start de daadwerkelijke bouwfase.

Hars en vezels
Biobased composiet is een nieuw bouwmateriaal dat bestaat uit natuurlijke hars en vezels. Tot nu toe werd vaak een combinatie gebruikt van 80 % bio-vezels en 20 % glasvezel. Er is nog geen enkele brug in de wereld van 100 % biobased composiet. Het bouwteam heeft als ambitie de eerste brug te bouwen die bestaat uit volledig hergebruikt natuurlijk bouwmateriaal. In de onderzoeksfase wordt onder meer getest wat de samenstelling van het materiaal moet zijn om de goede sterkte te behouden en de gewenste levensduur te behalen. Het ontwerp van de brug in Ritsumasyl ontstaat tijdens de onderzoeksfase en is dus afhankelijk van het bouwmateriaal.

Planning
Eind 2017 levert het bouwteam een rapportage op met de mogelijkheden voor een dergelijke brug over het kanaal bij Ritsumasyl. Gedeputeerde Staten nemen uiteindelijk de beslissing tot de bouw van de brug. Deze zou kunnen starten in 2018.

Deel deze pagina