Gepubliceerd op 01 oktober 2019

Berekening specifieke magneetveldzone

Begin januari 2019 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de ‘Pluskwalificatie’ toegekend aan Witteveen+Bos. Hiermee zijn wij gekwalificeerd om berekeningen van de specifieke magneetveldzone uit te voeren voor iedere mogelijke configuratie met verschillende hoogspanningslijnen. De eerste opdracht is al uitgevoerd met deze kwalificatie, namelijk de berekening van de specifieke magneetveldzone voor een opdrachtgever in Haelen (Limburg).

Witteveen+Bos was al enkele jaren in het bezit van de ‘Basiskwalificatie’ voor het berekenen van de magneetveldzone. Hierbij kan voor één hoogspanningslijn de breedte van de specifieke magneetveldzone worden berekend (officieel: standaardsituatie). Deze zone is indicatief voor het gebied waarbinnen het magneetveld negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid van bewoners en is veelal een doorslaggevende factor in bouwprojecten nabij een hoogspanningslijn.

Met de recent behaalde ‘Pluskwalificatie’ kunnen echter ook complexere situaties worden doorgerekend: het gaat hierbij met name om situaties waarbij meerdere  hoogspanningslijnen dermate dicht bij elkaar liggen dat hun magneetvelden een wezenlijke invloed op elkaar hebben. Hiertoe werd een 3D-rekenmodel ontwikkeld in Matlab conform de rekenregels van het RIVM. In dit model wordt onder andere rekening gehouden met verschillende fases, stroomrichtingen en de doorhang van de geleiders.

Het ontwikkelen van dit rekenmodel heeft geleid tot een verbeterd inzicht in magneetvelden en biedt tevens een universele basis voor het berekenen van magneetvelden in verdere situaties, zoals ondergrondse hoogspanningskabels en transformatorstations.

+ felix.kok@witteveenbos.com

 

Deel deze pagina