Gepubliceerd op 31 december 2018

Benutten industriële restwarmte

Witteveen+Bos en Rotterdam Engineering brengen samen in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie de businesscase in kaart voor het aansluiten van industriële bedrijven en een geothermiebron op het te ontwikkelen warmtenet door Zuid-Holland. Dit regionale warmtenet wordt ontwikkeld door de partijen verenigd in de Warmtealliantie Zuid-Holland. Hierin participeren Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco, Warmte Bedrijf Rotterdam en gemeente Rotterdam.

De aan te sluiten warmteleverende bedrijven hebben ieder tussen de 5 en 200 MW restwarmte beschikbaar. Een regionaal warmtenet door Zuid-Holland heeft naar verwachting uiteindelijk de potentie om 500.000 huishoudens en een deel van de glastuinbouw en bedrijven van warmte te voorzien. Rotterdam Engineering brengt haar grote specialistische kennis in van de ondergrondse infrastructuur in Rotterdam. Hiermee wordt het leidingtracé bepaald dat nodig is om de restwarmte van de bedrijven naar het warmtenet te transporteren. Dat is essentieel voor het maken van een nauwkeurige inschatting van de businesscase. Witteveen+Bos zet haar kennis in van industriële restwarmtebenutting en het koppelen van installaties. Daarbij wordt onder meer gekeken naar veiligheid, leveringszekerheid en haalbaarheid. Samen met het Havenbedrijf zal intensief met de betrokken bedrijven worden samengewerkt om van dit project een succes te maken.

+ raphael.van.der.velde@witteveenbos.com
 

Deel deze pagina