Gepubliceerd op 29 maart 2021

Ben jij al waterproof?

Het klimaat verandert, waardoor vaker extreme regenbuien voorkomen. Deze kunnen wateroverlast veroorzaken. Daarnaast komen in de zomer vaker lange periodes van droogte voor. Overheden zoals gemeenten en waterschappen zijn druk bezig met het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar burgers kunnen hier zelf ook een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarom lanceert Witteveen+Bos de nieuwe digitale dienst: ikbenwaterproof.nl

70 % private grond

Gemeenten nemen in de openbare ruimte maatregelen om wateroverlast te beperken, maar veel grond is privaat bezit. In stedelijk gebied loopt dat aandeel op tot circa 70 procent. Een groot deel daarvan is ook nog eens verhard. Hier kan de gemeente geen maatregelen nemen. Maar bewoners kunnen zelf wél bijdragen aan het beperken van wateroverlast. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door regenwater op hun eigen perceel vast te houden of het te laten infiltreren in de ondergrond.

Ikbenwaterproof.nl

Op de website Ikbenwaterproof.nl vullen bewoners hun postcode en huisnummer in. Dit is de enige informatie die nodig is voor de tool om gegevens over het perceel op te halen uit openbare databronnen. Denk aan de oppervlakte van het dak en tuin, maar ook het bodemtype. Met deze gegevens maakt de tool een berekening van hoeveel hemelwater geborgen moet worden om een flinke bui op te vangen. Vervolgens krijgt de bewoner specifiek advies over welke maatregelen voor hem of haar het meest geschikt zijn. Dit kan een eenvoudige regenton zijn, maar bijvoorbeeld ook een groen dak, meer gras of een wadi in de tuin. Welke maatregel wordt geadviseerd hangt onder meer af van het perceel, de grondwaterstand en het bodemtype.

Premium

Speciaal voor overheden is er een premium-pakket voor het gebruik van de tool beschikbaar. In de premium-versie maken we onder andere gebruik van lokale data, zodat er een preciezer advies kan worden gegeven. Daarnaast geeft de premium-versie advies op basis van bestaande lokale subsidiemaatregelen. In overleg zijn er nog diverse andere functionaliteiten op maat mogelijk. Op die manier helpt IkBenWaterproof bewoners te informeren over het beleid van de gemeente en de subsidieregelingen die er zijn.
 

Foto: Inge Maria, UnSplash

 

Meer weten?

Daniël van den Heuvel