Gepubliceerd op 15 december 2022

Beheer en doorontwikkeling MKI-instrument DuboCalc

Rijkswaterstaat gunt het beheer en de doorontwikkeling van het aanbestedingsinstrument DuboCalc voor de komende zeven jaar aan Netcompany, met Witteveen+Bos als partner.

DuboCalc is software die wordt gebruikt om snel en eenvoudig de duurzaamheid en milieukosten van ontwerpvarianten van grond-, weg- en waterbouwwerken (GWW) te berekenen. De gehele levenscyclus komt daarbij in beeld, vanaf de winning van de grondstoffen tot en met onderhoud en sloop. Dit resulteert in een MKI-waarde (milieukostenindicator), die aannemers met het meest milieuvriendelijke ontwerp een gunningsvoordeel geeft. Rijkswaterstaat beheert het instrument, dat standaard wordt toegepast in grote tenders. DuboCalc is gevuld met levenscyclusinformatie van materialen, waarmee het ontwerp online kan worden gesimuleerd. Daarvoor maakt DuboCalc gebruik van de Nationale Milieudatabase.  

In deze opdracht zal Witteveen+Bos bijdragen aan het beheer van oudere DuboCalc versies, die beschikbaar zullen blijven om berekeningen te kunnen blijven maken, in lijn met contracten uit het verleden. Daarnaast leveren we de inhoudelijke kennis voor de doorontwikkeling naar een nieuwe versie van DuboCalc. Voor de LCA-kennis die Witteveen+Bos als partner zal inbrengen, is onder andere regelmatige afstemming met gebruikers en de Nationale Milieudatabase nodig. Hoofdaannemer Netcompany verzorgt de softwareontwikkeling.

Meer weten?