• Haalbaarheidsstudie duurzame warmtelevering uit de IJssel

Gepubliceerd op 01 september 2020

Aquathermie - duurzame warmtelevering uit de IJssel

Voor Rijkswaterstaat heeft Witteveen+Bos de haalbaarheid onderzocht van een plan van Alliander om 500 woningen in het Waterkwartier in Zutphen te gaan verwarmen met aquathermie. De uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels gepresenteerd. Onder meer op basis van de rapportage van Witteveen+Bos heeft Alliander besloten het project verder te ontwikkelen.


In de zomer wordt door een leiding in de IJssel warm water langs een technische ruimte gepompt. De warmte wordt vervolgens ondergronds opgeslagen. In de winter wordt deze energie opgewaardeerd door een warmtepomp en ingezet voor de warmtebehoefte van de woningen. Doordat experts vanuit verschillende disciplines binnen Witteveen+Bos samen aan dit project werken, wordt er een optimale oplossing bedacht voor deze locatie. Zo is gekeken naar hoe de in- en uitlaatleidingen het beste in de rivier kunnen worden geplaatst. Ook zijn er energiebalansen opgesteld, op basis waarvan de pompen en leidingen zijn gedimensioneerd en de kosten van het systeem zijn bepaald. Witteveen+Bos heeft de resultaten in december 2019 gepresenteerd aan een grote groep belangstellenden van de gemeente, Rijkswaterstaat, Alliander en de woningcorporatie. Uit het onderzoek blijkt dat de warmtelevering uit de IJssel toereikend is om aan de vraag van de woningen te voldoen. 

Deel dit artikel