Gepubliceerd op 15 december 2021

Witteveen+Bos sluit aan bij Consortium antibiotica- en medicijnresten uit water

Witteveen+Bos is medio december 2021 toegetreden tot het Nederlands Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit Water. Dit initiatief van een ‘coalition of the doing’ sluit aan op de ambities van het overheidsprogramma ‘Ketenaanpak medicijnresten uit water’, dat door de Verenigde Naties (VN) is genomineerd voor de Future Policy Award. Het consortium richt zich specifiek op het terugdringen van verspreiding van antimicrobiële resistentie (AMR) via afval- en oppervlaktewater binnen en buiten Nederland.

Het consortium bestaat momenteel uit negentien publieke en private organisaties uit de watersector, de gezondheidszorg en de geneesmiddelensector. Witteveen+Bos is het eerste ingenieursbureau dat zich aansluit. Het consortium bundelt kennis van en ervaring met technologische oplossingen voor AMR. Daarnaast onderzoekt het consortium nieuwe oplossingen voor uiteenlopende lokale en centrale toepassingen.

Antibioticaresistentie

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft antibioticaresistentie uitgeroepen tot één van de top vijf grootste risico's voor de wereldwijde gezondheid en voedselhygiëne. Jaarlijks worden miljoenen mensen en dieren genezen door antibiotica, dus resistentie hiertegen zal vele levens kosten. Om een idee te geven van de omvang van het probleem, schat de VN in dat nu al jaarlijks 700.000 sterfgevallen worden veroorzaakt door antibioticaresistente ziekten. Dit zou kunnen toenemen tot 10 miljoen per jaar in 2050 als er geen actie wordt ondernomen. Antibioticaresistentie zet hiermee het succes van de moderne geneeskunde onder druk, omdat antibiotica niet alleen wordt toegepast bij de behandeling van infecties maar ook preventief tijdens grote operaties en chemotherapie. Kortom, het is tijd voor aandacht en actie voor dit opkomende probleem.

Inzet Witteveen+Bos

Binnen Witteveen+Bos zijn al verschillende projecten uitgevoerd met betrekking tot het tegengaan van de verspreiding van medicijnresten, waaronder antibiotica, via afvalwaterzuiveringen: voorbeelden zijn PACAS en het O3-STEP® filter. Hier is in het afgelopen jaar ook aandacht voor antibioticaresistentie aan toegevoegd. Er zijn verschillende onderzoeken gestart om te kijken wat wij binnen de waterketen kunnen met deze uitdaging. Inmiddels hebben onder andere twee stagiaires binnen Witteveen+Bos onderzoek gedaan naar antibioticaresistentie in de afval- en drinkwatersector. Allereerst is er door een afstudeerder op het gebied van afvalwater gekeken naar de invloed van nageschakelde filters, bedoeld om microverontreinigingen uit het water te halen, op antibioticaresistentie. Hieruit zal binnenkort een wetenschappelijke publicatie voortvloeien. Daarnaast is door een tweede stagiaire onderzoek gedaan naar antibioticaresistentie in de drinkwaterketen. Met het aansluiten bij dit consortium verwachten we de komende tijd nog meer in actie te kunnen komen om antibioticaresistentie in de waterketen tegen te gaan.

Deel deze pagina