Gepubliceerd op 15 september 2021

Witteveen+Bos wint raamovereenkomst Adviesdiensten Energietransitie Den Haag

Witteveen+Bos heeft in de zomer van 2021 perceel 1 van de raamovereenkomst Adviesdiensten Energietransitie van de gemeente Den Haag gewonnen. Witteveen+Bos gaat Den Haag met behulp van technisch onderzoek naar en advies over duurzame warmtebronnen helpen de energietransitieopgave te concretiseren. Ook worden daarbij onderzoeken uitgevoerd op de technische en financiële haalbaarheid van een duurzame warmtevoorziening voor verschillende wijken in Den Haag. Dat moet de stad duurzamer en toekomstbestendig maken. ‘We zijn er trots op met onze aanbieding de hoogste waardering van de gemeente Den Haag te hebben gekregen’, zegt Michel Berghuis, hoofd van de vestiging Den Haag.

Het Programma Energietransitie van de gemeente Den Haag, waar dit raamcontract onderdeel van is, werkt aan de ambitie van een klimaatneutrale stad. Dat gaat gepaard met grote uitdagingen. Het is van belang om de vraag naar energie in de hele stad te verminderen door bijvoorbeeld gebouwen te isoleren, mensen te overtuigen om zuiniger om te gaan met energie en door energiebronnen en installaties efficiënt in te zetten.

Net zoals de rest van Nederland moet ook Den Haag af van het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen, evenals van het koken op aardgas. De energiebronnen waar de gemeente Den Haag de komende jaren op inzet zijn elektriciteit, geothermie, aquathermie, WKO-systemen en restwarmte. Om de energie van duurzame bronnen voor de hele stad beschikbaar te maken, is een grootschalige aanleg van netwerken en verzwaring van het elektriciteitsnet nodig. 

Bij het overgaan op een alternatieve warmtebron speelt het transitieklaar maken van de woningen een belangrijke rol. Daar hoort een afweging bij van de beste alternatieve warmtevoorziening en inzicht in de technische en financiële haalbaarheid. Met deze raamovereenkomst gaat Witteveen+Bos het programmateam Energietransitie van Den Haag ondersteunen om op wijk- en buurtniveau concrete stappen te maken voor het besparen van energie en voor een duurzame warmtevoorziening.

Als onderdeel van de uitvraag heeft Den Haag Witteveen+Bos uitgedaagd een plan van aanpak aan te bieden waarin wij gericht aandacht hebben gegeven aan kennisborging en verdere doorontwikkeling van innovatie binnen onze adviesdiensten. Met dit plan van aanpak en een team van adviseurs met veel kennis over de energietransitie is Witteveen-Bos als eerste geëindigd in de beoordeling.

Meer weten?