Gepubliceerd op 19 december 2016

3D-printen in Dubai

Witteveen+Bos investeert in de ontwikkeling en toepassing van 3D-printen in de bouwsector en wil nieuwe en innovatieve productietechnieken begrijpen en toepassen in projecten. Dit is een van de redenen waarom wij medio 2015 partner zijn geworden in het grootschalige onderzoek ‘3D-beton-printen’ van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Theo Salet, hoogleraar Betonconstructies op de TU/e en PMC-leider Gebouwen bij Witteveen+Bos.

De opgedane kennis krijgt steeds meer zijn intrede in het projectenportfolio: Witteveen+Bos werkt aan de engineering van het voor het eerst op locatie 3D-geprinte gebouw ter wereld: een R&D-laboratorium in Dubai voor de Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). Het project is aanbesteed aan de lokale aannemer Convrgnt. De Nederlandse start-up CyBe Construction B.V. is door de aannemer aangesteld voor het 3D-beton-printen op locatie. Witteveen+Bos voert de engineering uit voor de 3D-geprinte bouwdelen van de start-up.

Voor dit project wordt een gebouw gerealiseerd van 12 meter breed, 12 meter lang en 5 meter hoog. Het gebouw zal op de bouwlocatie gerealiseerd worden met wat we noemen een hybride productietechniek: het project wordt deels 3D-geprint, deels gerobotiseerd en deels traditioneel gebouwd. Om een optimum te bereiken in wat op korte termijn haalbaar is voor de maakbaarheid en veiligheid van het bouwwerk is gekozen voor deze productietechniek. Elders op de wereld zijn al eerder bouwwerken gerealiseerd met 3D-printen. Echter, de productie van deze projecten heeft altijd plaatsgevonden onder laboratorium- of fabrieksomstandigheden. De uitdagingen in het Dubai-project zijn dan ook het 3D-printen op locatie onder lokale klimaat- en weersomstandigheden en daarnaast de ontbrekende wetten en normen voor de engineering van 3D-geprinte bouwdelen. Het ontwerp- en engineeringtraject is van start gegaan in september 2016. De start van de realisatie is begin 2017 gepland.

Tijdens de Dutch Design Week in oktober jl. sprak Theo Salet met een geïnteresseerde minister Blok van Wonen en Rijksdienst over deze ontwikkelingen en zijn ervaringen met buitenlandse initiatieven, met name in Dubai en Singapore.

Deel deze pagina