Verstedelijking

Nu al wonen veel mensen in steden of in suburbane kernen. Daar komen naar verwachting alleen maar mensen bij. Deze groei brengt uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen stedelijke gebieden deze groei aan? Wat zijn consequenties voor de leefbaarheid en de openbare ruimte? Is de bestaande infrastructuur berekend op deze groei? Tot op welke hoogte kunnen we de expansie opvangen door herbestemming en transformatie van bestaand vastgoed?

Vanzelfsprekend spelen aspecten als duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptiviteit een belangrijke rol. Onze stedelijke omgeving moet steeds beter voorbereid zijn op periodes van grote temperatuurschommelingen en overvloedige neerslag.

 

Klimaatrobuust

Het is de kunst om een verregaande urbanisatie te faciliteren zonder in te boeten op kwaliteit van leven van mens, dier of milieu. Witteveen+Bos werkt dagelijks aan een gezonde en klimaatrobuuste leefomgeving, afgestemd op de behoeftes van de gebruikers. Dit doen we zowel vanuit ontwerpend als beleidsmatig perspectief; met een integrale kijk kortom.

De ideale leefomgeving is geen uniform concept. Het is een krachtenveld waarin uiteenlopende belangen spelen. Wij proberen een zo hoog mogelijke waarde te creëren binnen de beschikbare (financiële) kaders. Dit doen we onder andere door stakeholders actief te laten participeren.

Oorspronkelijk karakter

Urbanisatie heeft ook gevolgen voor de woningmarkt. Behalve bij woningbouw zijn we betrokken bij de realisatie van kantoren, parkeergarages, ondergrondse bouwdelen, stations en industriële complexen. Witteveen+Bos wordt ook veelvuldig ingeschakeld bij de planvorming, het ontwerp, de aanbesteding en de uitvoering van woningbouw, zowel in nieuwbouw- als transformatiegebieden.

Uitgangspunt is daarbij behouden van het oorspronkelijke karakter en de uitstraling van bestaande gebouwen, maar tegelijkertijd streven naar comfort en energieneutraal. Dit doen we bijvoorbeeld met nieuwe vormen van warmte- en koudelevering, elektriciteitsopwekking en energiebesparingstechnieken.

De ontwerpen waar wij aan werken, kenmerken zich door een eigen identiteit. Met respect voor het bestaande gaan we op zoek naar een versterking van aanwezige kwaliteiten. In de woorden van Willem Gerrit Witteveen, een van onze oprichters en oud-stadsarchitect van Rotterdam: ‘slim combineren van modern en historisch’.

Ondergrondse oplossingen

Met de druk op de stedelijke ruimte neemt de vraag naar ondergrondse oplossingen voor verkeer en nutsvoorzieningen toe. Witteveen+Bos is op dit gebied actief met het constructief ontwerp en inpassing van civieltechnische werken (zoals parkeergarages) in de ondergrond. Onze technische kennis van en geïntegreerde ontwerpfilosofie over geotechniek en constructie spelen hierbij een belangrijke en onderscheidende rol.

Met de implementatie van state-of-the-art kennis in projecten, zoals de Noord/Zuidlijn en Zuidasdok in Nederland en de Oosterweelverbinding in België, hebben wij veel ervaring op het gebied van werken in kwetsbare omgevingen met een hoge, stedelijke complexiteit. Bij onze ondergrondse ontwerpen staan haalbaarheid en veiligheid voorop.

Meer informatie

<>