Het Klantenportaal

Projectcommunicatie is een complex en tijdrovend proces. Het Klantenportaal biedt een oplossing die alle stakeholders binnen een project helpt. Dit online dashboard vereenvoudigt projectcommunicatie en verbetert de samenwerking. In plaats van projecten voor klanten uit te voeren helpt het Klantenportaal organisaties om projecten mét klanten uit te voeren. 

Probleem: communicatie is tijdrovend

De communicatie over de voortgang van een project is complex en laat regelmatig wat te wensen over. Ondanks het opleveren van voortgangsrapportages, zijn er in de tussentijd veel vragen, wat leidt tot veel mailverkeer en telefoongesprekken over het project. Dit proces is inefficiënt en kost vooral veel tijd. Het Klantenportaal biedt in deze situatie hulp. Stakeholders binnen een project worden live op de hoogte gehouden van de voortgang van een project en hebben toegang tot een centrale plek voor alle projectinformatie. Hierdoor hoeft er veel minder gebeld en gemaild te worden.

Een collage van 2 screenshots van het Klantenportaal.

Efficiënte projectcommunicatie met het Klantenportaal

Het Klantenportaal is een online dashboard waarmee projectleiders de informatie over de voortgang van een project zo transparant, gecentreerd en overzichtelijk mogelijk kunnen maken. Met het portaal kunnen alle stakeholders binnen een project feedback geven op het geleverde werk en op de voortgang van het project. Hiermee geeft het Klantenportaal een gevoel van vertrouwen, brengt het de klant altijd op de hoogte en zorgt het voor een kosten efficiënte samenwerking.

Een screenshot van het Klantenportaal.

Het Klantenportaal biedt transparantie en tijdbesparing

Door de voortgang en informatie van een project inzichtelijk te maken voor alle stakeholders creëer je transparantie. Daarnaast bespaart het Klantenportaal tijd wat anders bijvoorbeeld wordt besteed aan het verzamelen en communiceren van statusupdates. In vergelijking met het delen van voortgang via e-mail met Word- of Excel-bestanden, is het Klantenportal veel toegankelijker voor alle betrokkenen. Het opstellen van een voorgangsrapportage is bovendien slechts één klik op de knop.

Twee screenshots van het Klantenportaal.

Voordelen van het Klantenportaal

Feedback

Het Klantenportaal biedt een eenvoudige manier voor stakeholders om feedback te geven op het geleverde werk. Zo kan er tijdig bijgestuurd worden waar dat nodig is.

Efficiënte communicatie

Het Klantenportaal geeft een continu online inzicht in de voortgang van een project en bespaart zo veel tijd in het geven van statusupdates of het maken van voortgangsrapportages.

Automatische voortgangsrapportage

Door de voortgang gedurende de loop van het project bij te houden in het Klantenportaal is het mogelijk om met één druk op de knop een voortgangsrapportage uit te draaien.

Meer weten?

Als productingenieur werkt Martijn aan het doorontwikkelen en op de markt brengen van de digitale producten van Witteveen+Bos. Dit omvat ook het Klantenportaal.

Martijn Nieuwenhuijseg.png
Martijn Nieuwenhuijse Product engineer
martijn.nieuwenhuijse@witteveenbos.com