Procesvoering - optimalisatie van zuiveringssystemen

De behandeling van proceswater en de zuivering van afvalwater zijn processen die heel specifieke kennis vereisen. Vaak situeert deze kennis zich buiten de kernactiviteit van industriële bedrijven. Net daarom treedt Witteveen+Bos op als betrouwbare partner bij de bedrijfsvoering en de optimalisatie van zuiveringssystemen.

Onze procesingenieurs hebben zeer brede ervaring met verschillende zuiveringstechnologieën, waaronder fysisch-chemische en biologische zuiveringssystemen. Deze ervaring omvat ook een zeer grote waaier aan industriële activiteiten in de agro-voedingsindustrie, de verwerking van afvalwater en afvalstoffen, de chemische en petrochemische industrie, de farmaceutische industrie, textiel, …

Onze dienstverlening stemmen we specifiek af op de behoefte van onze klanten, waarbij we assistentie op afroep bieden indien er zich operationele problemen voordoen, dagelijkse opvolging on site voorzien, specifieke optimalisatie van processen doorvoeren en opleidingen geven aan personeel.

Specifieke dienstverlening

  • Opvolging van zuiveringssystemen on-site of op afstand
  • Advies rond optimalisatie van zuiveringssystemen
  • Analyse van de werking van zuiveringssystemen
  • Uitvoeren van analyses en testen voor procesoptimalisatie
  • Microscopische analyses van actief slib
  • Opleiding van personeel
  • Assistentie bij de beheersing van calamiteiten en communicatie met de bevoegde overheidsdiensten
  • Evaluaties door een erkend deskundige in het kader van bijzondere voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning

Meer informatie?

Wouter De Vos

Groepsleider Industriewater