Opleiding Omgekeerde Osmose

Omgekeerde osmose (RO) is een membraanfiltratietechnologie, die wereldwijd wordt toegepast om water te ontzouten. Deze techniek wordt niet alleen toegepast voor de productie van drinkwater uit zeewater of uit brak grondwater, maar ook voor de productie van ultra puur water of vergaande zuivering voor hergebruik van afvalwater.

Het werken met en ontwerpen van RO-installaties vereist specialistische kennis. In deze basiscursus leer je wat de noodzakelijke en kritische randvoorwaarden zijn voor het toepassen van RO.

Naast de basistheorie en aandachtspunten tijdens het ontwerp, besteden we ook aandacht aan theoretische en praktische aandachtspunten die bij het inbedrijfnemen en operationeel houden van een RO-installatie voor zullen komen. Kortom, wanneer je met omgekeerde osmose te maken krijgt, is deze basiscursus een must om je goed op weg te helpen om deskundigheid aan boord te krijgen.

Resultaat opleiding:

 • Je begrijpt het principe van RO en de gebruikte terminologie
 • Je begrijpt je hoe installaties opgebouwd zijn en waarvoor de componenten dienen
 • Je kent je de belangrijkste aandachtspunten bij het ontwerpen van een installatie
 • Je bent vertrouwd met de belangrijkste automatiseringsstappen van een installatie
 • Je kent de operationele aandachtspunten en weet welke acties wanneer nodig zijn
 • Je begrijpt hoe RO-membranen gereinigd kunnen worden
 • Je bent bekend met de operationele kosten van een installatie

 

Inschrijven             

Nieuwe data TBA

Inhoud cursus

Basistheorie

In dit onderdeel leren we je hoe omgekeerde osmose werkt en wat de belangrijkste componenten zijn. Samen doen wij enkele berekeningen, om vertrouwd te raken met de belangrijkste aandachtspunten.

Systeemopbouw

In dit onderdeel komt aan bod hoe RO-membranen er in het echt uitzien en hoe een installatie is opgebouwd. Om vertrouwd te raken met alle componenten, ontwerpen wij samen op hoofdlijnen een RO-installatie. 

Inbedrijfnemen

Om verder vertrouwd te raken met een installatie, nemen we je mee in het in gebruik nemen van een installatie en lichten wij de aandachtspunten hierin toe. Afgewisseld met praktijkvoorbeelden leer je in dit onderdeel wat wel en niet kan met een installatie.

Operationeel en onderhoud

In het onderdeel ‘operationeel en onderhoud’ gaan we dieper in op:

 • automatiseringsstappen op hoofdlijnen
 • monitoring en wanneer in te grijpen
 • reinigen van omgekeerde osmose-membranen
 • globale operationele kosten
   

Opleidingsmethodiek

Deze praktijkgerichte basiscursus neemt 1 opleidingsdag in beslag, waarin we je meenemen van de basistheorie tot en met de praktijk van Omgekeerde Osmose. Deze basiscursus richt zich op mensen die met Omgekeerde Osmose te maken hebben of krijgen, maar hier nog weinig vertrouwd mee zijn. Bovendien wordt dit opleidingstraject gegeven door ervaren docenten, waarbij ook tijd vrijgemaakt wordt om een Omgekeerde Osmose installatie te bezoeken.

Praktische informatie

 • Duur van de opleiding: 1 dag
 • Data: 
  • 21 november
 • Locatie: Brouwerij Duvel-Moortgat | Breendonkdorp 66 | 2870 Breendonk
 • Kosten: EUR 650,00 exclusief BTW
 • Lunch is inbegrepen
 • Maximum aantal deelnemers: 15

 

Inschrijven

Heb je interesse in deze opleiding of wens je meer informatie?  Voor praktische vragen kun je telefonisch terecht op +31 (0)10 244 28 00 of per mail. Voor inhoudelijke vragen kun je telefonisch contact opnemen met Luuk Tetteroo op +31 (0) 618 01 11 62 of via mail. Deze cursus is een samenwerking tussen Nederlandse en Belgische kantoren van Witteveen+Bos. De eerste trainingen worden gegeven in België door onze Nederlandse collega’s.

Download alle details m.b.t. de Algemene voorwaarden. Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar op je opleiding. Witteveen+Bos heeft erkenningsnummer DV.O229170

Naast deze opleiding inzake de fysicochemische waterzuiveringssystemen organiseren wij ook andere opleidingen. Deze handelen over het beheersen van biologische zuiveringssystemen, microscopisch onderzoek van actief slib, in house trainingen, … Contacteer ons voor alle details