Opleiding: Microscopische analyse van actief slib

Is er sprake van plotse uitspoeling van slibfragmenten uit de nabezinker en heeft dit verstopte zandfilters tot gevolg? Of merk je een verminderde slibbezinking of slibontwatering? Geeft het systeem verhoogde concentraties particulaire COD, stikstof en fosfor in het effluent? Of is er sprake van een onverklaarbare stijging van opgeloste COD, ammonium of fosfaat?

Voor wie frequent in contact komt met een waterzuiveringsinstallatie zijn dergelijke storingen wellicht erg herkenbaar. Er kunnen verschillende oorzaken aan de basis liggen, wat impliceert dat er ook verschillende oplossingen mogelijk zijn. Trial and error kan een optie zijn om tot een correcte interventie te komen, maar wil je toch gericht de problemen oplossen? Dan is een correcte identificatie van de oorzaak van groot belang!

Een microscopische evaluatie van de kwaliteit van biologisch zuiveringsslib is hét middel bij uitstek om specifieke maatregelen te kunnen nemen. Daarnaast is het mogelijk om via dergelijke evaluatie de opvolging van de stabiliteit van het zuiveringsproces te monitoren, zodat ook tijdig en preventief kan bijgestuurd worden.

In deze opleiding ontwikkel je je vaardigheden om een microscopische analyse uit te voeren op aeroob slib en deze correct te interpreteren. Op basis van praktijkcases evalueer je de procesvoering van echte zuiveringsinstallaties.

Resultaat opleiding

 • Je bent in staat een preparaat van een slibstaal voor te bereiden
 • Je kan een microscoop correct hanteren
 • Je bent in staat een microscopisch beeld te verkrijgen van het slibstaal
 • Op basis hiervan kan je de oorzaak van eventuele storingen (verminderde bezinking, slibuitspoeling, slibmineralisatie…) detecteren
 • Je kan het microscopisch beeld interpreteren
 • Je vertaalt dit naar een uit te voeren actie op de waterzuivering
 • Je kan een waterzuivering periodiek opvolgen en je herkent de eerste signalen van problemen, alvorens deze met het blote oog effectief te detecteren zijn.

 

INSCHRIJVEN                     DONWLOAD INFO                 BEL VOOR INFO

Inhoud opleiding

Aanmaken preparaat, correct hanteren microscoop

In dit onderdeel leer je hoe je een slibstaal voorbereidt voor een microscopische analyse. Eens het preparaat is aangemaakt, leer je een microscoop op een correcte manier te hanteren. Dit is belangrijk om het beeld van het slib op een correctie manier te kunnen evalueren.

Om alle praktische vaardigheden onder de knie te krijgen, voorzien we verschillende microscopen en de nodige begeleiding om het preparaat te kunnen analyseren.

Interpretatie van het verkregen beeld en gerichte oplossingen

Op basis van verschillende cases leer je wat een microscopisch beeld kan vertellen over de staat van het slib. Je leert met andere woorden de kwaliteit van het slib te beoordelen. Bovendien reiken we je gerichte preventieve, alsook curatieve oplossingen aan om te kunnen ingrijpen als dit nodig zou zijn.

Opleidingsmethodiek

Deze praktijkgerichte opleiding neemt een ganse dag in beslag en wordt gegeven door specialisten, die jarenlange ervaring hebben in het interpreteren van microscopische beelden van slibstalen.

We besteden in dit opleidingstraject bijzondere aandacht aan het inoefenen van de analyse. Deelnemers kunnen in die optiek ook een eigen slibstaal meebrengen voor de oefensessies. Na afloop ontvang je een opleidingsattest (6 uur) dat tevens geldig is als periodieke vorming voor milieucoördinatoren.

Praktische informatie

 • Duur van de opleiding: 6 u
 • Locatie: Witteveen+Bos Belgium N.V. - Posthoflei 5, bus 1 - 2600 Antwerpen - Berchem
 • Kosten: EUR 650,00, exclusief BTW
 • Maximum aantal deelnemers: 8
 • Datum voor 2023 nog te bepalen

 

INSCHRIJVEN

Heb je interesse in deze opleiding of wens je meer informatie? Neem contact op met Kristof Van Acker op het nummer  +32 (0) 473 13 63 81 of via mail. Download alle details m.b.t. de Algemene voorwaarden. Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar op je opleiding. Witteveen+Bos heeft erkenningsnummer DV.O229170

Naast deze opleiding inzake de biologische waterzuiveringssystemen organiseren wij ook andere opleidingen. Deze handelen over het beheersen van fysicochemische zuiveringssystemen, microscopisch onderzoek van actief slib, in house trainingen, … Contacteer ons voor alle details

Meer informatie?