• Concrete en heldere advisering

  • Efficiëntie en reductie energiekosten

  • Energieaudit, energieplanning, energiestrategie, energiebeleidsovereenkomst

Energie advisering

Beperking van de CO2-uitstoot en maatregelen in verband met klimaatverandering zijn werkvelden waarin Witteveen+Bos zowel technisch als beleidsmatig actief is. Deze variëren van klimaatbestendig en duurzaam ontwerpen tot studies gerelateerd aan specifieke efficiëntie-maatregelen. Witteveen+Bos is erkend energieadviseur en biedt klanten advies en inzicht om hun energieverbruik te verlagen of de carbon footprint te reduceren. Ook begeleiden we overheden en ondernemingen bij het uittekenen van hun energiestrategie en transitiepad inzake energieneutraliteit.

Door uitvoering van een energiescan of energie-audit geven wij snel een helder inzicht in de energiestromen en energiebesparingspotentieel voor onze opdrachtgevers. Indien nodig voeren we metingen of een monitoringen uit. Dit inzicht vertalen we in concrete en realistische efficiëntiemaatregelen. Op basis van onze expertise gecombineerd met specifieke technologiekennis berekenen we de kosteneffectiviteit van de geadviseerde maatregelen en bieden we inzicht in de total cost of ownership (TCO). Onze energie-experten maken een energieplan of energiestudie op basis van de meest efficiënte en best beschikbare technieken. Centraal staat het borgen van de return on investment (ROI) van de duurzame investering. Ook begeleiden we de realisatie van investeringen zodat het maximale rendement kan worden gegarandeerd voor onze klant.

Witteveen+Bos is partner van Samen Klimaatactief

Deel deze pagina