Urban Processes

Met een zeer grondige kennis van de geldende wet- en regelgeving inzake ruimtelijke ordening en hierbij aansluitende thema's staat dit team klaar voor specifieke stedenbouwkundige vraagstukken. 

Met een sterke aanleg voor procesmanagement en een goed begrip van de werking van overheden zijn wij experts in het coördineren van complexe processen. 

Door de grondige kennis van de overheidswerking zijn wij goed inzetbaar als ondersteuning van  de dienst Ruimtelijke Ordening van gemeentes.  

Concreet steunen we onze partners bij: 

  • Stedenbouwkundige screenings en analyses 
  • Inrichtingsstudies op perceel- en projectniveau 
  • Omgevingsvergunningsaanvraag dossiers
  • Aanvraagdossiers voor planologische attesten 
  • Proces- en/ of projectmanagement bij complexe stedelijke en industriële projecten 
Deel deze pagina