Urban Planning and Design

Het team Urban Planning and Design ontwikkelt aan de hand van ontwerpend onderzoek en uitvoerige participatie- en communicatietrajecten innovatieve en gedragen ruimtelijke visies en plannen. Doorheen het hele proces staat een aantrekkelijke visualisatie van die visies voorop om een kwalitatief en laagdrempelig product op te leveren. 

Concreet staan wij in voor de opmaak van:

  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen 
  • Ruimtelijke beleidsplannen 
  • Masterplannen 
  • Ontwerpend onderzoek 
  • Visualisaties 
  • Participatietrajecten 
Deel deze pagina