• Uitdagende opdracht
  • Witteveen+Bos intensief leren kennen
  • Goede begeleiding
Are you the person we are looking for?

Apply now

Internship/Graduation assignment Deventer, Utrecht

Stageonderzoek of afstudeeropdracht klimaatadaptatie waterkwaliteit

Het klimaat verandert. Hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en een grotere kans op droge zomers. Daar moeten we volgens de KNMI’14- klimaatscenario’s, in de toekomst in Nederland rekening mee houden. In het deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Het Deltaplan gebruikt hiervoor 7 ambities waarvan het uitvoeren van een verplichte stresstest op de onderwerpen wateroverlast, overstroming, hitte en droogte er één is. Het doel van de stresstesten is om potentiële kwetsbaarheden voor de klimaatthema’s binnen een gebied te identificeren. De test bestaat in de kern uit het verzamelen en het creëren van informatie die beschrijft welke effecten klimaatverandering (de ‘stress’ die op het systeem wordt gezet) in de toekomst kan hebben. Er wordt onderzocht waar, wanneer, welke knelpunten hierdoor ontstaan, onder een scala aan mogelijke klimaatontwikkelingen. In het Deltaplan is afgesproken dat de stresstest gestandaardiseerd uitgevoerd wordt, conform de bijsluiter Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, en dat deze iedere zes jaar wordt geactualiseerd.

De stresstesten geven duidelijke handvatten op de onderwerpen wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. Dit is echter nog niet het geval voor het thema waterkwaliteit, en daar ligt dus een uitdaging!

Witteveen+Bos is daarom op zoek naar twee studenten die elk vanuit hun eigen expertise (hydrologie / watermanagement of aquatische ecologie / waterkwaliteit) willen bijdragenaan de ontwikkeling van een stresstest om de potentiële kwetsbaarheden voor waterkwaliteit in beeld te brengen en dit te integreren in de overige thema’s van de klimaatstresstest. Hierbij maak je gebruik van de meest actuele kennis rondom klimaatscenario’s, state of the art waterkwantiteits- en waterkwaliteitsmodellen (o.a. PCLake) en praktijkkennis.

Het doel is om aan de hand van een concrete casus van een stedelijk gebied de ‘waterkwaliteitstresstest’ te ontwikkelen. Dit wordt gedaan in samenwerking met een waterschap en provincie, waardoor de opgedane kennis gelijk toepasbaar wordt voor de praktijk.

Wat wij vragen

Wij zijn opzoek naar twee studenten die ieder vanuit hun eigen expertise bijdragen aan de ontwikkeling van de waterkwaliteitsstresstest. Meer specifiek gaat het om:

  • een student met een wo-achtergrond in hydrologie, watermanagement, aardwetenschappen of een soortgelijke richting. Je vliegt het vraagstuk vanuit een waterkwantiteitsbril aan. Hoe hangen kwantiteit en kwaliteit samen? Vanuit een kwantitatieve benadering met begrippen als verblijftijd, aanvoer en herkomst van het water en droogte vlieg je het vraagstuk aan. Samen met ons ontwikkel je een theoretisch model, welke je valideert met de casus. Voor een goede invulling van de opdracht is kennis en ervaring met modelleren (van oppervlaktewater met bijvoorbeeld SOBEK) en GIS gewenst.
  • een student met een wo-achtergrond in aquatische ecologie en waterkwaliteit, biologie, aard- en omgevingswetenschappen of een aanverwante richting. Jouw taak is om de belangrijke waterkwaliteitsprocessen en parameters in beeld te brengen. Dit doe je op basis van interviews, literatuuronderzoek en (eenvoudige) modelleringen en de hydrologische kennis je collega-student. Kennis en affiniteit met modelleren is een pré.

Beide studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen onderdeel, maar komen samen tot één of meerdere voorstellen voor het eindproduct. Samen met ons en een waterbeheerder stel je een onderzoeksvoorstel op. Vervolgens ga je zelfstandig aan de slag met het onderzoek, onder directe begeleiding van een van onze enthousiaste collega’s en een begeleidingsgroep bestaande uit hydrologen, aquatisch ecologen en een klimaatadaptatie-specialist.

Wat wij bieden

Wij bieden de mogelijkheid om binnen een toonaangevend advies- en ingenieursbureau te werken aan een nieuw onderzoek. Je krijgt een vaste begeleider die tijdens jouw onderzoek meedenkt en waar je bij terecht kunt met al jouw vragen. De begeleider gaat daarnaast proactief op zoek naar collega’s die een bijdrage kunnen leveren aan jouw onderzoek. Binnen Witteveen+Bos krijg je een werkplek op ons kantoor in Utrecht of Deventer. De startdatum en duur van de stage zijn in overleg. Onze voorkeur gaat uit naar een periode van minimaal een half jaar. Daarbij bieden we een passende stagevergoeding en compenseren we indien nodig gemaakte reiskosten.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heb jij interesse in deze opdracht, reageer dan direct online. In jouw motivatiebrief kun je aangeven welke rol jij graag zou willen hebben in het project. Wil je meer weten over deze vacature, dan kun je contact opnemen met mevrouw M. (Marloes) van der Kamp MSc, adviseur aquatische ecologie en waterkwaliteit, telefoon 06 86 81 53 05. Vacaturenummer NL00368.

Share this vacancy

More information?

Witteveen+Bos medewerker Guus Emmerik

Guus van Emmerik

HR Advisor