Are you the person we are looking for?

Apply now

Graduation assignment Amsterdam, Utrecht

Vergrijzing en omgevingswet

Hoe verhoudt de vergrijzing in Nederland zich tot de nieuwe Omgevingswet: welke kansen biedt de Omgevingswet om invulling te geven aan de toenemende vergrijzing en hoe zal vergrijzing een rol krijgen binnen de ruimtelijke ordening, omgevingsvisies en ambities?

De vergrijzing neemt toe in Nederland en in Europa. Welke impact zal vergrijzing hebben op de inrichting van ons land? Uit onderzoek is gebleken dat ouderen meer onveiligheid ervaren in de openbare ruimte en dat ouderen door beperkte mobiliteit terugvallen op nabije voorzieningen. Ook zijn met name ouderen intensief betrokken binnen participatieprojecten in ruimtelijke ontwikkelingen. Hoe zal dit veranderen met de komst van de Omgevingswet en de bijbehorende toenemende noodzaak tot betrokkenheid, mobiliteit én digitalisering? Welke impact zal vergrijzing hebben op onze ruimtelijke ordening en op ons dagelijks werk? Hoe kan vergrijzing een plek krijgen binnen de nieuwe Omgevingswet en omgevingsvisies? En welke ambities volgen hieruit?

 

Als ingenieursbureau werken wij dagelijks aan de complexe veranderende ruimtelijke omgeving en ruimtelijke ordening. Samen met een student denken wij graag via een afstudeeronderzoek na over bovenstaande vraagstukken. Wij zullen dan ook gezamenlijk nader invulling geven aan de inhoud van het onderzoek en deze samen verder specifiëren. Voor ons bedrijf levert dit belangrijke kennis en inzicht op over de werking van de Omgevingswet en omgevingsvisies, en kennis over de mogelijke ruimtelijke inrichting van de toekomst.

Wat wij vragen

Een HBO- of WO-student met een achtergrond in de planologie, ruimtelijke ordening, sociale geografie, future planet studies of een soortgelijke opleidingsrichting. Samen met ons stel je een onderzoeksvoorstel op en bedenk je een onderzoeksvraag binnen het thema Vergrijzing en Omgevingswet. Vervolgens ga je zelfstandig aan de slag met het onderzoek, onder begeleiding van één van onze enthousiaste collega’s.

Wat wij bieden

Wij bieden de mogelijkheid om binnen een toonaangevend advies- en ingenieursbureau te werken aan een nieuw onderzoek. Je krijgt een vaste begeleider die tijdens jouw onderzoek meedenkt en waar je terecht kunt met al jouw vragen. De begeleider gaat daarnaast proactief op zoek naar collega’s die een bijdrage kunnen leveren aan jouw onderzoek. Binnen Witteveen+Bos krijg je een werkplek op ons kantoor in Utrecht, Breda of Amsterdam. De stage vindt plaats in het najaar van 2020. Startdatum en de duur van de stage zijn in overleg.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heb jij interesse in deze (afstudeer)opdracht? Reageer dan direct online. Wil je meer weten over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw T. Klumper, groepshoofd Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, telefoon 06 22 76 45 93.

More information?

Thea Klumper

Group manager Spatial planning and permits