Are you the person we are looking for?

Apply now

Internship assignment Utrecht

Omgevingswaarden

Hoe kunnen overheidsinstellingen bepalen welke omgevingswaarden (binnen het stelsel van de Omgevingswet) in hun grondgebied van belang zijn, besluiten of ze deze willen vastleggen en ervoor zorgen dat ze objectief en meetbaar zijn?

Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. Met deze nieuwe wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving staat daarin centraal. Een omgevingswaarde is één van de instrumenten waarmee overheden het beleid van een omgevingsvisie kunnen uitvoeren en de fysieke leefomgeving kunnen beschermen. Omgevingswaarden leggen namelijk de kwaliteit vast die gemeente, provincie of Rijk voor de fysieke leefomgeving wil bereiken. Tegelijkertijd brengen omgevingswaarden ook een monitorings- en programmaverplichting met zich mee.

 

De vraag is in welke gevallen en in welke mate overheidsinstellingen, en dan met name provincies en gemeenten, gebruik willen maken van de bevoegdheid tot het vaststellen van omgevingswaarden en waar hier voor hen de toegevoegde waarde in zit.

 

Om meer kennis te vergaren omtrent het thema omgevingswaarden zijn wij op zoek naar een student die hier een afstudeeropdracht van wil maken. De concrete invulling van het onderzoek kan uiteraard in samenspraak met de stagebegeleider worden bepaald.

Wat wij vragen

Een hbo- of wo-student met een achtergrond in de planologie, ruimtelijke ordening of een soortgelijke opleidingsrichting. Samen met ons stel je een onderzoeksvoorstel op en bedenk je een onderzoeksvraag binnen het thema omgevingswaarden vanuit de Omgevingswet. Vervolgens ga je zelfstandig aan de slag met het onderzoek, onder begeleiding van een van onze enthousiaste collega’s.

Wat wij bieden

Wij bieden de mogelijkheid om binnen een toonaangevend advies- en ingenieursbureau te werken aan een nieuw onderzoek. Je krijgt een vaste begeleider die tijdens jouw onderzoek meedenkt en waar je bij terecht kunt met al jouw vragen. De begeleider gaat daarnaast proactief op zoek naar collega’s die een bijdrage kunnen leveren aan jouw onderzoek. Binnen Witteveen+Bos krijg je een werkplek op ons kantoor in Utrecht. Startdatum en duur van de stage zijn in overleg.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heb jij interesse in deze afstudeeropdracht reageer dan direct online. Wil je meer weten over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw C.F. (Kara) Terpstra, adviseur ruimtelijke ordening, telefoon 06 86 86 51 69.

More information?

Witteveen+Bos medewerker Maurits Schilt

Maurits Schilt

PMC manager Environmental Law and Permits