Are you the person we are looking for?

Apply now

Internship/Graduation assignment

Modellering van de belevingswaarde van het landschap

Vaak is het bij grootschalige projecten, zoals het verbeteren van een dijk of de aanleg van wegen, nodig om de huidige waarden en kwaliteiten van de omgeving te onderzoeken. Dit is een onderdeel van een milieueffectrapportage (m.e.r.) of verkenning. Wij willen ook graag de waarden die door de bewoners van het gebied worden 'waargenomen' in beeld brengen: belevingswaarde van het landschap.

Wat wij vragen

Wij vragen je hulp bij het ontwikkelen van een gevalideerde en praktische methode om belevingswaarde te verkrijgen met gebruik van GIS. Deze methode willen we eerst in Nederlandse projecten toepassen.

Mogelijke manieren om deze waarde op de juiste schaal te verkrijgen zijn:

  • vind de sturende factoren die belevingswaarde definiëren, valideer en controleer ruimtelijk expliciete gegevens en creëer een model om belevingswaarde ruimtelijk expliciet te voorspellen, of
  • classificeer de landschappen, maak foto’s van de karakteristieken en creëer een methode voor een digitale enquête onder bewoners en gebruikers, om zo de belevingswaarden per landschap ruimtelijk expliciet te krijgen.

Wat wij bieden

Vanuit onze nieuwe kantoren in Deventer en Wageningen (de laatste in overleg met je begeleider) kun je werken aan je onderzoek. Daarnaast kunnen wij zorgen voor de juiste middelen en kun je alle denkbare specialisten binnen ons bedrijf betrekken bij je opdracht. Wij hebben ook contacten met Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies, etc. Zo krijg je ook volop de mogelijkheid een beeld te vormen van werken bij een ingenieursbureau.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze opdracht reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw Welmoed Soepboer, sociale- en milieueffectrapportage, telefoon 0570 69 77 14.

More information?