• onderdeel zijn van ontwikkeling van innovatieve waterzuivering*enthousiaste collega’s van ingenieursbureaus en waterschap*combinatie van praktisch en theoretisch werk
Are you the person we are looking for?

Apply now

Internship assignment

Innovatieve waterfabriek Wilp

Onderdeel zijn van de ontwikkeling van de afvalwaterzuivering van de toekomst? Als stagiair van de Waterfabriek Wilp kan het!

Waterschap Vallei en Veluwe ontwikkelt samen met Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV de innovatieve Waterfabriek Wilp. Dit wordt een Waterfabriek van de Toekomst, waarin het water niet op klassieke wijze gezuiverd wordt met biologische processen die vervuiling afbreken, in een volledig fysisch-chemische zuivering die is gericht op de productie zoet water van een uitmuntende kwaliteit en het zo veel mogelijk terugwinnen van grondstoffen. Stappen in het proces zijn onder andere elektrocoagulatie, flotatie, nanofiltratie en ionenwisseling. De komende twee jaar wordt deze Waterfabriek ontworpen en gerealiseerd. Om de werking van het concept te bevestigen vindt vanaf maart 2019 een grootschalig pilotonderzoek plaats op de rwzi Terwolde. Jij kunt een belangrijke rol spelen in de uitvoering van dit onderzoek en zo bijdragen aan de ontwikkeling van de waterbehandeling van de toekomst.

De pilot wordt uitgevoerd door een team bestaand uit medewerkers van DWR en stagiairs op HBO- en WO-niveau. Zij zijn dagelijks op de pilotlocatie aanwezig. Jouw opdracht bestaat uit de volgende werkzaamheden:*opstellen plan van aanpak stage (in lijn met overkoepelend PvA van het pilotonderzoek); *definitie van een specifiek onderzoekaspect van een of meerdere van de technieken; *ondersteunen van medewerkers van DWR bij de dagelijkse bedrijfsvoering van de pilotopstelling; *ondersteuning bij monsternames en uitvoeren metingen in laboratorium op locatie; *analyse van dagelijkse meetgegevens; *doen van verbetervoorstellen op basis van meetgegevens; *rapportage van het ‘proof of concept’.

Wat wij vragen

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste stagiair die: *een opleiding volgt op hbo of wo-niveau met als studierichting watertechnologie, civiele techniek richting drinkwater/afvalwater, chemische technologie of vergelijkbaar; *minimaal de eerste twee jaar van de studie heeft afgerond;*een ondernemende en sociale houding heeft;*de Nederlandse en Engelse taal goed beheerst.

Wat wij bieden

Dit is je kans om onderdeel uit te maken van het team dat de Waterfabriek van de Toekomst waar maakt. Ook kun je ervaren hoe het is om te werken bij een advies- en ingenieursbureau. Tijdens je stage maak je kennis met het werk, je collega’s en mede-stagiairs. Je primaire werkplek is de rwzi Terwolde, waar de pilot zich bevindt. Daarnaast werk je op het kantoor van Witteveen+Bos in Deventer. De aanvang en duur van de stage zijn in overleg, waarbij we richten op een start rond september/oktober 2019 en een duur van minimaal vier maanden. Exacte details bepalen we in overleg. Tijdens je stage ontvang je een stage- en (indien van toepassing) reiskostenvergoeding.

Wie wij zijn

De opdrachtgever voor deze opdracht is het bouwteam The Dutch Water Refinery (DWR), een samenwerking tussen Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Waterschap Vallei en Veluwe. The Dutch Water Refinery zorgt voor het pilotonderzoek, het ontwerp en de organisatie van de realisa-tie van de Waterfabriek Wilp.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heb je interesse in deze stage, solliciteer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arjen van Nieuwenhuijzen (coördinator pilotprogramma), telefoon 06 5392 5056.

More information?

Witteveen+Bos medewerker Jacolien Vukkink-Harbers

Jacolien Vukkink

HR Advisor