Are you the person we are looking for?

Apply now

Graduation assignment

Het digitaal ontwerpen van een installatie

Waterzuiveringsinstallaties (WZI’s) zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Na zuivering wordt het water geloosd in het oppervlaktewater. Deze installaties vervullen daarmee een belangrijke maatschappelijke functie omdat ze direct de kwaliteit van ons water bepalen.

Witteveen+Bos is (inter)nationaal zeer actief met het (her)ontwerpen van (delen van) installaties. In het (her)ontwerpen van installaties gaat dan ook veel tijd en geld om. Het is daarom van belang dat ons ontwerpproces zo effectief, efficiënt, en betrouwbaar mogelijk is.

Het ontwerpproces dat nu wordt gehanteerd is echter gedateerd. Hoewel de installatie zoveel mogelijk in CAD-software wordt ontworpen, sluiten de verschillende softwarepakketten onvoldoende op elkaar aan waardoor ontwerpinformatie verspreid zit over verschillende databases, (Excel)lijsten en tekeningen. Omdat alle disciplines sterk afhankelijk zijn van elkaar zijn ingenieurs nu relatief veel tijd kwijt aan het gesynchroniseerd houden van alle verschillende ontwerpen. Wat Witteveen+Bos dan ook nodig heeft is een digitaliseringsslag van het ontwerpproces.

Witteveen+Bos wil naar een situatie toe waarin alle ontwerpinformatie in één digitaal model zit, en alle ingenieurs alleen nog maar met dit model aan het werk zijn. Dit model zal informatie moeten bevatten van alle disciplines die direct of indirect aan het ontwerpproces deelnemen: procestechnologie, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, procesautomatisering, maar ook projectmanagement.

Het model zal ook afhankelijkheden tussen ontwerpparameters moeten bevatten. Het spanningsnetwerk zal bijv. moeten worden gedimensioneerd met inachtneming van geografische beperkingen zoals kabellengtes en bijkomend spanningsverlies. Werktuigbouwkundige procesdelen zullen op elkaar gedimensioneerd moeten worden. Procesautomatiseringsregelingen moeten worden geformaliseerd, zoals de regeling van een pomp op basis van een niveaumeter. De financiële gevolgen van een ontwerpkeuze moeten zichtbaar worden.

Het uiteindelijke doel is om tot een model te komen dat het ontwerpproces niet alleen automatiseert (door eenvoudige handelingen zoveel mogelijk te beperken) maar ook valideert. Bovendien verwachten we dat door gebruik van standaardoplossingen het ontwerpproces op een steeds hoger niveau kan worden geautomatiseerd.

Het digitaliseren van het ontwerpproces van een WZI is een grote, multidisciplinaire klus waarbinnen we ruimte hebben voor verschillende soorten opdrachten voor studenten met verschillende achtergronden. Grofweg zal elke opdracht uit de volgende stappen bestaan, waar het aan jou is om te bepalen hoe ver je een stap invult:

1. Het vastleggen van het ontwerpproces. Voor deze opdracht ga je in gesprek met een of meerdere disciplines in het ontwerpproces en ga je na:

Welke informatie gebruiken zij als input, wat leveren zij als output?;

Waar komt die informatie vandaan en wat wordt er mee gedaan?;

Wat is de samenhang tussen processtappen onderling?;

In hoeverre valt een processtap te standaardiseren?;

2. Het automatiseren van het ontwerpproces. Hierbij moet je denken aan:

Het documenteren van de middelen die nu al gebruikt worden en hoe hierop aangesloten kan worden;

Het uitwerken van en bewijzen hoe een ontwerpstap geautomatiseerd kan worden;

Het zelf koppelen van bestaande softwaremiddelen;

Het zelf implementeren van een proof of concept.

Op basis van bovenstaande zijn er allerlei variaties mogelijk. Je kunt een specifieke discipline kiezen om je in te verdiepen of juist meerdere. Je kunt je vooral richten op het vastleggen van het ontwerpproces, of juist op het automatiseren van een processtap. We zoeken zowel conceptuele denkers als handige knutselaars.

Wat wij vragen

Studenten met een hbo- of wo-opleiding en een achtergrond in de informatica, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, of procestechnologie. Van informatici wordt verwacht dat ze software opleveren die een deel van het ontwerpproces automatiseert. Van de overige disciplines wordt verwacht dat ze een deel van het ontwerpproces formeel beschrijven, zodat dit geautomatiseerd kan worden. De precieze invulling van deze opdracht staat nog open. Je kunt de grootte van deze opdracht zelf bepalen (stage, afstudeeropdracht, etc.).

Wat wij bieden

Standplaats van deze opdracht zal een van de kantoren van Witteveen+Bos zijn (Deventer, Amsterdam, Rotterdam, Breda, Den Haag of Heerenveen), met regelmatig contact met het hoofdkantoor in Deventer. De vergoeding is afhankelijk van het soort opdracht.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer ir. W. (Wouter) Klein Wolterink, telefoon 06 86 81 33 92 of per mail wouter.klein.wolterink@witteveenbos.com,

More information?