• Waarde creatie
 • Besluitvorming richting geven
 • Samenwerken in complexe projecten
Are you the person we are looking for?

Apply now

Vacancy Breda, The Hague

Projectingenieur gebiedsontwikkeling

Regio: Zuid-Holland, Noord-Brabant

Locatie: Den Haag of Breda

Wil jij met stakeholders samenwerken en deze groepsprocessen sturen in gebiedsgerichte planvorming van ruimtelijke projecten?

In de rol van Projectingenieur gebiedsontwikkeling kijk je binnen integrale projecten welke optimalisaties er mogelijk zijn om waarde te creëren en welke stappen er uitgevoerd moeten worden om de projectdoelstellingen te realiseren. Je gebruikt hierbij diverse ontwerp- en waardetools en ontwikkelt deze verder. Vanuit de groep Value management werken we op het grensvlak tussen ontwerp- en besluitvormingsprocessen. Belangen van stakeholders worden concreet inzichtelijk gemaakt en met elkaar in lijn gebracht om draagvlak voor besluitvorming te creëren. Daarnaast is systeem- en functiedenken sterk verankerd in onze werkwijze. We worden doorgaans gevraagd bij te dragen vanuit Systems Engineering (SE), Value Management (VM/VE) of op het ruimtelijk-economische vlak. In de projecten wordt continu geschakeld tussen projectdoelstelling, technische mogelijkheden en belangen van partijen (projectcontext). De uitdaging is om de juiste balans te vinden in deze aspecten en daarmee de besluitvorming van het project helpen richting te geven. Zo dragen wij bij aan een duurzame, leefbare en aantrekkelijke gebouwde omgeving die toekomstbestendig is, ook met oog op de lopende duurzame transities. Je standplaats is Den Haag of Breda.

De groep Value management valt onder de product-marktcombinatie (PMC) Gebiedsontwikkeling en is onderdeel van de sector Gebouwde omgeving. De PMC adviseert op het snijvlak van stedenbouw en civiele techniek bij het ontwikkelen en reconstrueren van woon- en verblijfsgebieden, het ontwikkelen en revitaliseren van bedrijventerreinen en het (her)inrichten van de openbare ruimte. De projecten bestrijken het gehele spectrum van haalbaarheidsstudies, ontwerp en aanbesteding tot begeleiding van de uitvoering. De belangrijkste opdrachtgevers zijn publieke partijen zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten en private partijen zoals aannemers en projectontwikkelaars. We zijn betrokken bij complexe en integrale opgaven in de bebouwde omgeving in binnen en buitenland zoals de Floriade in Almere, InnovA58 en bijbehorende Brabantse Energiecorridor, Energierijk Den Haag, Oosterweelverbinding in Antwerpen en de ZuidasDok in Amsterdam.

Wat wij vragen

 • afgeronde universitaire opleiding;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
 • affiniteit met ruimtelijke planvorming;
 • kennis van ontwerp- en waardetools is een pre.

Wat wij bieden

 • veelzijdige en uitdagende projecten;
 • samenwerking met deskundige en enthousiaste collega’s in multidisciplinaire teams;
 • veel ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid;
 • gedegen begeleiding en een breed aanbod aan in- en externe opleidingen;
 • het Starterstraject, waarin u gedurende twee jaar vaardigheidstrainingen volgt en gericht werkt aan uw persoonlijke ontwikkeling;
 • marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • mogelijkheden om te ontwikkelen als specialist, projectmanager of leidinggevende.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1000 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heeft u belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw I. (Ingrid) Bolier MSc, groepsleider Value Management Den Haag, telefoon 070 370 07 58. Vacaturenummer NL00238

Share this vacancy