• Duurzame, leefbare en aantrekkelijke stad
 • Toekomstbestendige leefomgeving
 • Samenwerken in uitdagende projecten
Are you the person we are looking for?

Apply now

Vacancy The Hague

Adviseur Ruimtelijke adaptatie - PMC - GO

Ga jij de uitdaging aan om als boegbeeld voor Ruimtelijke Adaptatie de stad van de toekomst mede vorm te geven?

Wij bouwen aan het toekomstbeeld: een duurzame, leefbare en aantrekkelijke stad die voorbereid is op klimaatverandering. Dit doen wij door onze opdrachtgevers te adviseren en te helpen om de juiste keuzes te maken en de vraagstukken op het gebied van klimaat- en ruimtelijke adaptatie op te lossen. Zo werken wij aan plannen en ontwerpen voor steden, adviseren wij bij gebiedsontwikkelingen en herontwikkelingen waar wij focussen op integrale klimaatadaptatie (waterveiligheid, wateroverlast, hittestress en droogte) en duurzaamheid. Daarnaast geven we advies over het bouw- en woonrijp maken. Met onze technische expertise bouwen we samen met partners en opdrachtgevers aan een haalbare, betaalbare en realiseerbare toekomstbestendige leefomgeving.

Met een gepassioneerd en divers team werk je aan projecten in Nederland en het buitenland. Je geeft sturing aan de klimaatstresstesten, deze weet je door te vertalen in een heldere risicodialoog of heldere ambities. Je geeft tevens sturing aan de doorvertaling naar maatregelen, ontwerpen en schetsen. Je bent dus de verbinding tussen ingenieurs, beleidsmakers, ambtenaren, bestuurders en ontwikkelaars. Je weet de opgaven van de stad en alle belangen tot een integraal plan te brengen.

Je bent voor klanten en collega’s een projectpartner met realiteitszin én maatschappelijke betrokkenheid: projecten moeten de stad verbeteren op het gebied van water, bodem, klimaat en duurzaamheid én voor onze klant haalbaar zijn. Het gaat je daarom niet alleen om de inhoudelijke kant, je draagt ook bij aan het proces- of projectmanagement. Met je ervaring en inzichten draag je bij en geef je mede sturing aan het verder uitbouwen van de thema Ruimtelijke Adaptatie zowel binnen Witteveen+Bos als naar onze opdrachtgevers.

De groep Resilient Cities is onderdeel van de product-marktcombinatie (PMC) Gebiedsontwikkeling binnen de sector Gebouwde Omgeving. Wij werken voor ministeries en gemeenten, maar ook voor aannemers en projectontwikkelaars, aan gebiedsvisies, klimaatstresttests, haalbaarheidsstudies, ontwerpen en contracten. Voorbeelden van opdrachten zijn het civieltechnisch ontwerp voor de gebiedsontwikkelingen Sluiseiland in Vianen, Oostenburgereiland in Amsterdam, Westergouwe in Gouda, of het Songwe Integrated Water and Natural Resources Management project in Tanzania en Malawi. Je standplaats is Den Haag of Utrecht.

Wat wij vragen

 • een afgeronde universitaire opleiding in civiele techniek of aanverwant vakgebied;
 • minimaal 10 jaar werkervaring in gebiedsontwikkeling, klimaatadaptatie of aanverwant vakgebied;
 • kennis over en passie voor water, bodem, duurzaamheid en klimaatadaptatie;
 • brede interesse in en kennis van de stad (deltasteden);
 • uitstekende presentatievaardigheden en schrijfvaardigheden in Nederlands en Engels;
 • vaardigheid in andere talen is een pre.

Wat wij bieden

 • veelzijdige en uitdagende multidisciplinaire projecten;
 • persoonlijk ontwikkelingstraject met andere professionals binnen Witteveen+Bos;
 • veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid;
 • marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • mogelijkheden voor ontwikkeling als specialist, projectmanager of leidinggevende.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw R.S. (Robin) Boelsums MSc, groepsleider Resilient cities, telefoon 06 86 81 85 57.

Share this vacancy