Ervaren marien ecoloog

Ervaren marien ecoloog

Experienced Professional Master
Utrecht
Ecology
{{ $t('vacancy.apply') }}

Ben jij een ervaren marien ecoloog die vanuit inhoudelijke kwaliteit en kennis de onderwaternatuur nationaal en internationaal wil versterken, in een tijdperk waarin de zee en kustgebieden door intensief gebruik sterk onder druk staan? Dan is deze vacature iets voor jou! Binnen de adviesgroep Mariene en estuariene ecologie van de Product-marktcombinatie (PMC) Ecologie van Witteveen+Bos zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons team.

Je functie

De adviesgroep Mariene en estuariene ecologie is een adviesgroep binnen Witteveen+Bos die zich bezig houdt met natuurherstel, ecologische effectenanalyses en een duurzaam gebruik van de zee en kustgebieden. Op diverse thema’s adviseert de groep zowel in de planvorming- als de uitvoeringsfase. Denk bijvoorbeeld aan het selecteren van de juiste maatregelen middels een systeemanalyse, het maken van een ontwerp, het opstellen van passende beoordelingen en beheerplannen Natura 2000 of het verzorgen van de ecologische begeleiding bij de uitvoering van maatregelen. De groep is als inhoudelijk expert betrokken bij nationale, internationale en grensoverschrijdende projecten. Het accent ligt voornamelijk op nationale projecten. In alle projecten, hoe klein of hoe groot ook, neem je het natuurlijk systeem als basis. Aan de hand van de Building-with-Nature filosofie ga je opzoek naar duurzame, toekomstbestendige oplossingen waarbij economische- en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Daarnaast werkt je op tal van vlakken samen met kennisinstituten en universiteiten aan kennisontwikkeling op het gebied van mariene en estuariene ecologie.

Product-Marktcombinatie

De adviesgroep Mariene en estuariene ecologie valt binnen de PMC Ecologie. De PMC Ecologie bestaat uit circa 50 enthousiaste en vakbekwame ecologen. Wij werken internationaal en nationaal. Nationaal adviseren en ondersteunen we het rijk, provincies, waterschappen, gemeentes, projectontwikkelaars en aannemers in een breed scala aan projecten omtrent de inrichting en het beheer van water en natuur. Binnen de PMC Ecologie richt de Mariene en estuariene groep zich op alle ontwikkelen langde de kust en op zee. De expertise van de groep richt zich op een zestal kennisvelden binnen het mariene milieu, namelijk 1) natuurontwikkeling en -bescherming, 2) offshore energie (o.a. wind op zee en waterstofproductie, 3) kustverdediging. 4) havens en scheepvaartwegen, 5) ecologisch baggeren en 6) voedsel op zee. Voorbeeldprojecten zijn het afwegingskader voor natuurvriendelijk bouwen op de Noordzee, opstellen beheerplannen Waddenzee en andere Rijkswateren, milieueffectrapportages voor o.a. offshore windparken en de stroomkabels, natuurinclusief ontwerp voor wind op zee en waterstof op zee, zeegrasherstel Waddenzee, dijkversterkingen rondom de Waddenzee en ecologische systeemanalyses van de duinen. Internationaal werken we onder andere aan het herstel van mangroves en koraalriffen in Indonesië, het herstel van mangroves in Saudi-Arabië en het herstel van oesterriffen in Singapore. Ook werken we aan onderzoeksprojecten, zoals meervoudig ruimtegebruik op zee en het kwantificeren van de natuur- en monetaire waarde van ecologie en onderzoek naar de elektromagnetische velden van kabels op het zeeleven. Je standplaats zal Utrecht zijn waarbij thuiswerken of andere werklocaties bespreekbaar zijn.

Wat wij vragen

 • academisch werk- en denkniveau met een opleiding in mariene en/of estuariene biologie;
 • een sterk analytische denker;
 • ten minste, maar bij voorkeur meer dan 5 jaar werkervaring;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift in de Nederlandse en Engelse taal;
 • een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor detail;
 • ervaring met projectmatig werken en/of projectmanagement;
 • kennis en kunde van systeemanalyse, natuurwetgeving (N2000, KRW, KRM) en ecologische beoordelingen is een pre. Evenals kennis en kunde van vogels en vleermuizen op zee.

Wat wij bieden

 • samenwerking met enthousiaste- en ervaren collega’s in multidisciplinaire teams (collega ecologen, ontwerp, landschap, water, geluid, energie, morfologie);
 • werken aan spraakmakende, nationale en internationale projecten;
 • een aantrekkelijk loopbaanperspectief, waarbij jouw ontwikkeling en ambitie centraal staan;
 • een marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid;
 • een gedegen aanbod van interne opleidingen waarin vaardigheidstrainingen, persoonlijke ontwikkeling en coaching centraal staan;
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan ons participatiesysteem.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu, ruimte en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze bijna 1400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Just van der Endt, groepsleider Mariene en estuariene ecologie, telefoon +31 6 86 86 35 83.

More information?

Vacancies