Projectmedewerker Integraal Ontwerp Waterbeheer

Projectmedewerker Integraal Ontwerp Waterbeheer

Young Professional Bachelor
Utrecht Deventer Rotterdam
Water Management
{{ $t('vacancy.apply') }}

Heb je affiniteit met het maken van ontwerpen en wil je jouw kennis in waterbeheer toepassen voor het realiseren van de watersystemen van de toekomst? Samen met jou werken we aan actuele vragen en projecten op het gebied van watervoorziening, wateroverlast en natuurinrichting.

Je functie

In deze functie werk je als ontwerper en adviseur aan verschillende projecten in het landelijk gebied in opdracht voor bijvoorbeeld waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om het maken van inrichtingsplannen voor natuurgebieden en watersystemen, het ontwerpen van waterbergingen en kunstwerken zoals stuwen en vispassages en het adviseren van de opdrachtgever over verschillende oplossingsrichtingen en uitvoeringsmethodes. Als integraal ontwerper zorg je ervoor dat alle kennis die nodig is om een ontwerp te maken bij elkaar komt. Dit betekent dat je veel samenwerkt met collega’s uit andere disciplines, zoals geotechnici, waterbouwers en ecologen. In alle projecten werk je samen in een team met een mix van jonge en ervaren collega’s. Een aantal projecten waar we op dit moment aan werken binnen de groep Integraal Ontwerp Waterbeheer is de uitwerking van de Robuuste Doorvoer Krimpenerwaard. Dit is een uitbereiding van het bestaande watersysteem om West Nederland te kunnen blijven voorzien van zoet water. Hiervoor stellen we het ontwerp op van de verbreding van watergangen en de aanpassing van duikers en bruggen. Andere projecten waar we aan werken zijn de uitwerkingen van KRW maatregelen in de Randmeren en het IJsselmeergebied, het ontwerp van nieuwe natuurgebieden in het water en het ontwerp van een aantal kilometer natuurvriendelijke oevers in het watersysteem van Waterschap Drents Overijsselse Delta in het kader van de KRW. Je wisselt je werkzaamheden op dagelijkse basis af tussen tekenwerk in AutoCAD of Civil3D, GIS, coördinerende taken en afstemming met andere disciplines, overleggen met de opdrachtgever, veldbezoeken en het schrijven van rapportages. In ons werk gebruiken we state-of-the-art kennis, die we samen met jou verder ontwikkelen binnen lopende projecten en onderzoeksprojecten. Witteveen+Bos biedt jou de mogelijkheid om door te ontwikkelen in verschillende richtingen. Hierbij kun je denken aan het worden van een expert in je (deel)vakgebied, of je richten op commerciële en management gerelateerde rollen door bijvoorbeeld de rol van Technisch Manager of Projectleider op je te nemen. Passie voor het vak is bij ons een belangrijke drijfveer.

Product-Marktcombinatie

De groep Integraal Ontwerp Waterbeheer bestaat op dit moment uit 5 collega’s met verschillende functies en achtergronden en maakt onderdeel uit van de product-marktcombinatie (PMC) Watermanagement en Ruimtelijke adaptatie. De groep Integraal Ontwerp Waterbeheer focust zich op de uitwerking van plannen en de vertaling van onderzoeken en adviezen naar uitvoerbare ontwerpen. De PMC draagt bij aan het duurzaam gebruiken en inrichten van watersystemen in landelijke en stedelijke gebieden in Nederland en in het buitenland. In Nederland is onze PMC onder andere betrokken bij droogtestudies, regionale watersysteemtoetsingen, het opstellen van watergebiedsplannen, modellering van hydrologie en waterkwantiteit- en kwaliteit, inrichtingsplannen en beleid. In buitenlandse projecten is onze PMC onder meer betrokken bij projecten voor watervoorziening, waterveiligheid en stedelijk waterbeheer in Azië, Afrika en Latijns Amerika.

Wat wij vragen

 • afgeronde hbo-opleiding in de richting watermanagement, civiele techniek of hydrologie;
 • je bent (bijna) afgestudeerd, of beschikt al over passende werkervaring;
 • ervaring met AutoCAD en GIS of interesse om jezelf hierin te ontwikkelen;
 • enthousiast over het vak, leergierig en sociaal;
 • goede beheersing van de Nederlandse taal.

Wat wij bieden

 • samenwerken met enthousiaste collega’s in multidisciplinaire teams;
 • de mogelijkheid om je te ontwikkelen en expert te worden op je vakgebied. Tegelijkertijd kun je jezelf ook in de breedte of in de rol van projectleider ontwikkelen;
 • een ruim aanbod aan interne en externe opleidingen die gericht zijn op je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Voor recent afgestudeerden bieden we een speciaal opleidingstraject: het ‘Starterstraject’;
 • ruimte voor ontwikkelen en uitwerken van creatieve en innovatieve ideeën binnen ons Plus-programma. Hierin worden jaarlijks de beste ideeën van het bedrijf geselecteerd en onder begeleiding uitgewerkt tot concrete producten;
 • veel ruimte voor initiatief en eigen verantwoordelijkheid maar ook veel aandacht voor begeleiding van zowel je leidinggevende als je direct collega’s;
 • goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, en de mogelijkheid om deel te nemen aan ons aandelenparticipatiesysteem.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Emiel Kuppen (06 8689 0216). Let op: deze vacature sluit op 1 juli.

More information?

Vacancies