Projectmedewerker beleid en advies water

Projectmedewerker beleid en advies water

Young & Experienced Professional Higher education
Deventer Utrecht
Water Management
{{ $t('vacancy.apply') }}

Werk jij mee aan het Nederlandse waterbeleid en maatregelen voor klimaatadaptatie?

Je functie

In deze rol adviseer je onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies en waterschappen op het gebied van duurzaam waterbeheer en klimaatadaptatie. Dit zijn adviezen over het integrale watersysteem, over droogte en wateroverlast, over grondwater, oppervlaktewater en waterkwaliteit. De adviezen hangen samen met landelijke ontwikkelingen zoals Water en bodem sturend en Nationaal Programma Landelijk Gebied. Voorbeeldprojecten zijn het borgen van klimaatadaptatie in de hoofdinfrastructuur van Nederland, maatregelen formuleren voor de zoetwatervoorziening in oost Nederland, adviseren over het drinkwaterbeleid en analyse van impact van klimaatverandering voor onze eilanden in het Caribisch gebied. Passie voor het vak is bij ons een belangrijke drijfveer: een inhoudelijke analyse is de basis voor onze advisering. Hierbij maak je gebruik van je eigen kennis van het watersysteem en relevant beleid. Ook benut je kennis van experts en stakeholders, die je ophaalt via interviews en werksessies. Deze kennis weet je te verbinden. Je identificeert hieruit de belangrijkste knelpunten, maakt een objectieve afweging en adviseert over de belangrijkste strategie en maatregelen. Het schrijven van een helder adviesrapport, managementsamenvatting of het presenteren van de resultaten is de eindfase van het project. Dit in een context van een wereld vol ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen.

Product-Marktcombinatie

Je komt te werken in de groep Droogte en zoetwatervoorziening, op standplaats Utrecht of Deventer. Onze groep bestaat op dit moment uit 5 adviseurs op het gebied van hydrologie, waterkwaliteit, bodemdaling en beleid. De groep maakt onderdeel uit van de product-marktcombinatie (PMC) Watermanagement en ruimtelijke adaptatie. De PMC bestaat uit een mix van jonge en ervaren collega’s. Je werkt veel samen met collega’s uit andere teams, zoals geohydrologen, ecologen en planvormers. Onze PMC draagt bij aan het duurzaam gebruiken en inrichten van watersystemen in landelijke en stedelijke gebieden in Nederland en in het buitenland. In Nederland is onze PMC onder andere betrokken bij inrichtingsplannen, beleid, droogtestudies, regionale watersysteemtoetsingen, het opstellen van watergebiedsplannen en modellering van hydrologie en waterkwantiteit- en kwaliteit.

Wat wij vragen

  • een hbo of wo-opleiding in de richting van watermanagement, climate studies, technische bestuurskunde of een vergelijkbare richting;
  • breed interesseveld: je hebt zelf kennis op het gebied van watersystemen en klimaatadaptatie, en kan connectie maken met collega’s met andere expertises;
  • jij kan je snel stof eigen maken en hoofd- en bijzaken onderscheiden;
  • je hebt een vlotte pen en houdt van schrijven (Nederlands);
  • een proactieve houding, je hebt een goed organisatorisch vermogen en bent flexibel;
  • goede communicatieve vaardigheden.

Wat wij bieden

  • afwisseling en veelzijdigheid in uiteenlopende projecten;
  • samenwerken met enthousiaste collega’s;
  • flexibiliteit in (de locatie van) je werkzaamheden en loopbaanontwikkeling;
  • een ruim aanbod aan interne en externe opleidingen die gericht zijn op je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Voor recent afgestudeerden bieden we een speciaal opleidingstraject: het ‘Starterstraject’;
  • ruimte voor eigen initiatief en het nemen van verantwoordelijkheid;
  • marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden; en de mogelijkheid om deel te nemen aan ons aandelenparticipatiesysteem.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw I.H. (Inge) Phernambucq MSc, groepsleider Droogte en Zoetwatervoorziening, telefoon 06 86883476.

More information?

Vacancies