Are you the person we are looking for?

Apply now

Vacancy Antwerp, Brussels, Gent

Project Manager Hydrologie

Wij zijn op zoek naar een ervaren Project Manager om ons team te versterken. In deze rol zet jij je talenten in op het gebied van eco(hydro)logie en zal je een actieve rol spelen in complexe integrale projecten binnen ons multidisciplinaire team van ecologen, hydrologen, geologen en (landschaps)architecten. Ben jij enthousiast en ondernemend? Aarzel dan niet om te solliciteren!

Binnen de Europese Green deal en de Vlaamse Blue deal, eist water een prominente rol op. De watercyclus is, samen met de bodem- en de natuurlijke cyclus, sturend in ecosysteemanalyses & eco(geo)hydrologische studies, en is van groot belang in natuurinclusieve, landschappelijk geïntegreerde ruimtelijke ordening, planning & inrichting. In een veranderende, alsmaar complexere wereld met steeds groter wordende maatschappelijke vraagstukken op vlak van milieu en klimaat, moeten we werken aan een duurzame, toekomstgerichte samenleving. Water speelt daarbij een cruciale rol.

Het dynamische en gedreven team CRC (Coast, Rivers & Cities) van Witteveen+Bos werkt aan duurzame, gedragen oplossingen voor het behoud van kwalitatieve, watergebonden natuur en essentiële ecosysteemdiensten, een veerkrachtige kust & dynamische rivieren, en leefbare steden in een groen-blauw dooraderd landschap.

Kortom, het team CRC werkt rond meerdere thema’s waarin water een essentiële rol speelt en die zeker de interesse wekken van bekwame, ervaren hydrologen. Heb jij de geschikte expertise, de enthousiaste spirit en de juiste gedrevenheid, dan kan je, samen met ingenieurs, wetenschappers en (landschaps)architecten werken aan complexe integrale projecten waarin naast water, de thema’s ecologie, omgeving en ruimtelijke ordening centraal staan. De gespecialiseerde hydrologen binnen Witteveen+Bos België, die onze werking ondersteunen, helpen graag en begeleiden waar nodig.

Ben jij:

 • Onze nieuwe collega die binnen het expertisedomein water de projectuitvoering naar een hoger niveau tilt en onderzoeksresultaten naar werkzame adviezen en realistische oplossingen vertaalt;
 • Een gedreven en ondernemende projectbeheerser die onze ambities en streefdoelen inzake toekomstbestendig waterbeheer en -gebruik waar maakt;
 • Een gedegen project- en procesmanager die de vooropgestelde doelen bereikt;
 • Iemand die vraagstukken en problemen inzake waterbeheersing, overstromingsrisicoanalyse, waterbalansen, en ontwikkeling van stedelijke & natuurlijke gebieden mee helpt oplossen;
 • Iemand die bijdraagt tot kennisontwikkeling en innovatie binnen de groep.

Wat wij vragen

 • Je hebt een wetenschappelijke achtergrond en denkt en handelt op academisch niveau;
 • Je bezit een analytische geest en hanteert een holistische, integrale visie;
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring en een professioneel traject afgelegd in hydrologische studies, met een voorkeur voor ecohydrologie of geohydrologie;
 • Je hebt kennis van watermanagement, integraal waterbeheer, waterhuishouding en de toepasbaarheid van 'nature-based solutions' en duurzame ontwikkeling;
 • Je bent een expert in innovatieve grond- en oppervlaktewatermodellering;
 • Je kunt informatie en data omzetten in concrete maatregelen met behulp van modellen, scenario-analyses en hydrologische systeembeschrijvingen;
 • Je bent in staat om opdrachtgevers, terreinbeheerders en andere stakeholders vlot te adviseren en houdt rekening met de belangen van natuurbehoud, omgeving, infrastructuur, recreatie, landbouw en andere betrokken partijen;
 • Je bent gedreven en neemt het voortouw bij het uitvoeren van studies en het initiëren en faciliteren van nieuwe projecten;
 • Als projectverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor projectcoördinatie, uitvoering, rapportage en advisering;
 • Je waarborgt de kwaliteit, deskundigheid en voortgang van projecten, samen met de projectmanager en collega's;
 • Je handelt proactief, rationeel en mensgericht, in lijn met de projectbelangen, bedrijfswaarden en opdrachtgeversdoelstellingen;
 • Je toont initiatief, identificeert kansen en lost problemen op;
 • Je beschikt over coachende capaciteiten en kunt je kennis effectief overbrengen.

Wat wij bieden

We bieden je een contract van onbepaalde duur, een marktconform salaris en een pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hechten we veel belang aan kennis en verantwoordelijkheid. In die optiek vinden we persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling uiterst belangrijk en investeren we in jouw ontplooiing via een breed aanbod aan interne en externe opleidingen.

Wie wij zijn

Je komt terecht in een internationaal advies- en ingenieursbureau. Witteveen+Bos ontwikkelt wereldwijd innovatieve oplossingen voor complexe en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan veelzijdige en uitdagende projecten in binnen- en buitenland. Ook jij!

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heb je interesse in deze functie en wens je verdere inlichtingen over deze vacature? Dan kan je terecht bij onze HR afdeling via mail: hr-be@witteveenbos.com

More information?