Are you the person we are looking for?

Apply now

Internship/Graduation assignment Deventer

Standaardisatie regelingen

Voor de groep Procesautomatisering Engineering zijn wij op zoek naar een stagiair die sterke affiniteit heeft met industriële automatisering.

De stage zal bestaan uit het opstellen van een standaard voor de toepassing van regelingen welke vaak in de watersector worden toegepast. Het doel hiervan is de creatie van een knowledge base waaruit informatie/kennis gehaald kan worden. Per regeling kan gedacht worden aan informatie als:

 • waar wordt op geregeld/wat is het setpoint?

wat voor type regeling wordt er toegepast?

 • welke parameters zijn op het beeldschermbedieningssysteem instelbaar?
 • welke procesparameters dienen zichtbaar te zijn op het beeldschermbedieningssysteem?
 • hoe moet de regeling reageren bij het uitvallen van een belangrijke procesmeting?
 • welke waarden worden er getrend?

Je zal beginnen met relatief eenvoudige regelingen zoals een niveauregeling of debietregeling (cascade) om vervolgens complexere regelingen van complete procesdelen te gaan beschrijven. Hierbij kan gedacht worden aan filtratiesystemen (zand/kool/ultrafiltratie/omgekeerde osmose) of de regeling voor een onthardingsreactor voor drinkwater. Je zal kennis vergaren door in gesprek te gaan met collega’s van Witteveen+Bos en door het raadplegen van meerdere bronnen, zoals bijvoorbeeld het internet.

 

De groep Procesautomatisering Engineering valt onder de sector Energie, Water en Milieu en werkt voornamelijk aan het ontwerp van de automatisering en instrumentatie (metingen) van drink- en afvalwaterzuiveringen, pompstations en warmtenetten.

Wat wij vragen

 • hbo-opleiding elektrotechniek, (proces)automatisering, computertechniek of aanverwante studie;
 • je bent enthousiast, leergierig, zelfstandig en in staat om in een team te functioneren; *je bent nauwkeurig en gestructureerd;
 • je wilt graag leren hoe installaties en systemen functioneren.

Wat wij bieden

 • aanvang en duur van stage in overleg;
 • we denken actief mee aan jouw leertraject en geven ruimte om je leerdoelen/competenties te halen;
 • je ontvangt een stagevergoeding.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

 

Bij drinkwater projecten loopt Witteveen+Bos voorop met o.a. membraantechnologie, UV-toepassing en ionenwisseling. Bij afvalwaterprojecten werken wij aan innovatieve projecten als de renovatie van de duurzame opwekking van biogas van rwzi Hengelo en het ontwerp van een nieuw pompstation voor de ontsluiting van restwarmte uit de haven van Rotterdam. Naast drink- en afvalwaterprojecten werken wij o.a. ook aan de systeemveiligheid van objecten van Rijkswaterstaat. Uitdagende projecten bevinden zich zowel in binnen- als buitenland.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze stage, reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer A.C. (Arjen) Hartsuiker, groepsleider Procesautomatisering Engineering, telefoon +31 6 83 64 26 52.

More information?

Witteveen+Bos medewerker Jacolien Vukkink-Harbers

Jacolien Vukkink

HR Advisor