Are you the person we are looking for?

Apply now

Graduation assignment Deventer

Innovatie in gemeentelijke riolering

Het rioleringsnetwerk zorgt ervoor dat ons afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd wordt en is daarom van groot maatschappelijk belang. Persleidingen zijn de slagaders van het rioleringsnetwerk, waarbij rioolgemalen belangrijke knooppunten vormen. In het rioolgemaal wordt het afvalwater in een ontvangkelder verzameld en middels een pompinstallatie getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

 

Het langjarig planmatig beheer- en onderhoud van persleidingen krijgt vaak onvoldoende aandacht van gemeentes en waterschappen. Toch worden hoge eisen aan de beschikbaarheid van de installaties gesteld om bijvoorbeeld overstort van afvalwater op natuurwateren (milieuschade) te voorkomen. Witteveen+Bos is als advies- en ingenieursbureau betrokken geweest bij het opstellen van het beheer- en onderhoudsplan van de 7,3 km lange persleiding Groot Colmschate voor de Gemeente Deventer. Een belangrijk advies hierbij was het continue monitoren van de pompcapaciteit van het gemaal, om zo effectiever onderhoud te plegen en calamiteiten snel te detecteren.

 

Doorgaans wordt de pompcapaciteit met zogenaamde debietmeters gemeten. De kosten van het achteraf installeren van een degelijke meter kunnen hoog uitvallen. Binnen de afstudeeropdracht wordt gekeken naar een intelligent en zichzelf corrigerende ICT oplossing om de pompcapaciteit van een gemaal te monitoren door gebruik te maken van de informatie uit het locale besturingssysteem van het rioolgemaal en toevoerende rioolgemalen (zoals het variërende waterpeil in de ontvangkelder, het variabele toerental, de looptijd van de pomp en dergelijke). Het doel is om een methode te ontwikkelen waarmee het pompdebiet nauwkeurig bepaald kan worden. Deze methode kan gevalideerd worden in andere rioolgemalen binnen de gemeente Deventer welke wél voorzien zijn van een debietmeter (zie figuur 1). Het project is multidisciplinair en grensverleggend en vergt daarom niet alleen affiniteit met informatica / ICT, maar ook met werktuigbouw.

Wat wij vragen

Wil jij meewerken aan dit onderzoek en ben je wo student informatica of ICT? Dan is deze afstudeeropdracht iets voor jou!

Wat wij bieden

We bieden je een eigen werkplek op ons Witteveen+Bos kantoor in Deventer. Je kan vanuit hier zelfstandig werken aan je onderzoek en wij kunnen zorgen voor de juiste middelen. Via onze specialisten en externe contacten kun je nadere informatie ontrekken via interviews of brainstormsessies.

 

Tijdsduur: 6-9 maanden (andere tijdsduur in overleg mogelijk);

Afstudeervergoeding: Ja;

Opdrachtgevers: Witteveen+Bos en Gemeente Deventer.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

 

De Gemeente Deventer is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van de riolering en de stedelijke waterhuishouding. Het beleid is uitgewerkt in een Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020 welke beschikbaar is gesteld op www.deventer.nl.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

De opdracht zal begeleid worden vanuit Witteveen+Bos en Gemeente Deventer. Heb je belangstelling voor deze opdracht reageer direct online of neem contact op met één van de volgende begeleiders Okke Sanderink (Witteveen+Bos), telefoon 06 22 81 24 50 of per mail okke.sanderink@witteveenbos.com of met Peter Nijboer (Gemeente Deventer), telefoon 0570 69 51 21 of per mail p.nijboer@deventer.nl.

Share this vacancy

More information?